Interviste

Nuk ka Fashizma të vegjël: Një intervistë me Dasa Drndic

11:32 - 7 Qershor

Një grua e kohëve të tjera, kur vlera peshonte rëndë e shtrenjtë, por me mendje shumë të hapur dhe buzëqeshjen sa një hosten pavarësisht se ç’kishte kaluar në jetë. Shkrimtarja kroate Dasa Drndic, tre…