Para

Shqipëria me borxhin më të lartë në rajon në tremujorin e fundit të 2020-ës

Të dhënat për tremujorin e fundit të 2020-ës e rendisin Shqipërinë me borxhin më të lartë publik në rajon dhe në vendin e 10-të në Europë.

Sipas financave, borxhi në Shqipëri ishte 79.7% e Prodhimit të Brendshëm Bruto, me rritje 13.5 pikë përqindje në krahasim me të njëjtën periudhë të 2019-s,për shkak të shpenzimeve për rindërtimin pas tërmetit, paketave mbështetëse për përballimin e pasojave të Covid-19 dhe situatës së përkeqësuar buxhetore, që pasoi me rënie të ndjeshme të të ardhurave.

Të dhënat sugjerojnë se, Shqipëria mban rekord në rajon për nivelin e borxhit publik në raport me PBB-në. (Mali i Zi 79.5% te PBB-së. Kosova 16.5% e PBB-së, Bosnje Hercegovina, 35.6% e PBB-së, Maqedonia e Veriut 42.7 % e PBB-së, Serbia 62.2% e PBB-së.

Vendet e BE-së

Statistikat e EUROSTAT tregojnë që për tremujorin e tretë borxhi publik i Euro zonës ishte 97.3% e PBB-së, krahasuar me 95.0% në fundin e tremujorit të dytë të vitit 2020 për shkak të krizës së Pandemisë ku qeverive iu desh të përgatisnin masa stimuluese për qytetarët dhe bizneset.

Në vendet e BE-së, borxhi shënoi në fund të tremujorit të katërt 89.8%.

Raportet më të larta të borxhit të qeverisë ndaj PBB-së në fund të tremujorit të tretë të vitit 2020 u regjistruan në Greqi (199.9%), Itali (154.2%), Portugali (130.8%), Qipro (119.5%), Francë (116.5%), Spanjë (114.1%) dhe Belgjika (113.2%), dhe më e ulëta në Estoni (18.5%), Bullgari (25.3%) dhe Luksemburg (26.1%).

Krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2020, njëzet shtete anëtare regjistruan një rritje në raportin e borxhit të tyre ndaj PBB-së në fund të tremujorit të tretë të vitit 2020 dhe pesë një rënie, ndërsa raporti mbeti i qëndrueshëm në Estoni dhe Holandë. Rritjet më të mëdha në raport janë vërejtur në Greqi (+ 8,5 pikë për qind – pp), Qipro (+ 6,2 pp), Itali (+ 4,9 pp), Portugali (+ 4,8 pp), Lituani (+ 4,6 pp) dhe Bullgari (+ 4,0 pp) ). Uljet u regjistruan në Austri (-3,4 pp), Finlandë (-1.7pp), Çeki (-1.5pp), Belgjikë (-0.9pp) dhe Irlandë (-0.7 pp).

Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2019, të gjitha Shtetet Anëtare regjistruan një rritje në raportin e borxhit të tyre ndaj PBB-së në fund të tremujorit të tretë të vitit 2020. Rritjet më të mëdha në raport u regjistruan në Qipro (+ 22.9 pp.), Itali (+ 17.4 pp.) ), Greqia (+ 17,3 pp.), Spanja (+ 16,6 pp) Dhe Franca (+ 16,5 pp).


Copyright © Gazeta “Si”
Më Shumë