Para

OJF-të kundër HEC-eve: BE t’i japë fund mbështetjes për ndërtimet e reja

150 Organizata Jo Qeveritare të bashkuar në një rrjet  kanë përgatitur një manifest duke i bërë thirrje institucioneve të Bashkimit Europian që t'i japin fund financimit publik për projektet e reja të hidrocentraleve në Europë.

Sipas këtyre organizatave, ndërtimi i hidrocentraleve të reja bie në kundërshtim me qëllimet për biodiversitetin e Marrëveshjes së Gjelbër Europiane, “duke pasur parasysh kontributin e vogël që hidrocentralet e reja do të sillnin në tranzicionin e energjisë, krahasuar me dëmin mjedisor që ato shkaktojnë.”

 Organizata Botërore e Jetës së Egër ( WWF), së bashku me nënshkruesit e këtij manifesti si Climate Action Network Europe dhe BirdLife kërkojnë që investimet publike të ridrejtohen drejt përmirësimit të hidrocentraleve  ekzistuese, masave të efiçiencës së energjisë dhe alternativave të energjisë së rinovueshme me ndikim më të ulët, si energjia e erës dhe e diellit.

Manifesti bën thirrje për:

Fundin e subvencionimit nga BE për hidrocentralet e reja të të gjitha madhësive, duke përfshirë politikën rajonale dhe fondet e Projekteve me Interes të Përbashkët.

Fundin e financimimeve nga Banka Europiane të Investimeve dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim për të gjitha hidrocentralet e reja në Europë.

Përjashtimin e të gjithë hidrocentraleve të reja nga lista e projekteve të energjisë së rinovueshme të pranueshme për Ndihmën Shtetërore.

Fondet publike për hidrocentralet e reja të rialokohen për restaurimin e ekosistemeve, projektet e heqjes së digave, veçanërisht aty ku digat janë të vjetruara, dhe drejt energjive të tjera të rinovueshme si era dhe energjia diellore.

Mobilizimi i OJF-ve vjen disa muaj pas analizës së fundit, ku u gjet se 93% e peshqve migrues europianë të ujërave të ëmbël janë zhdukur që nga viti 1970, pjesërisht për shkak të energjisë hidrike. Ndërsa 91% e hidrocentraleve ekzistuese dhe të planifikuara në Europë, sipas shoqatave, konsiderohen 'të vogla' - që do të thotë se kanë një kapacitet nën 10MË - dhe kontribuojnë pak në skemën e energjisë, por ndikimet e tyre në mjedis janë dramatike. Nëse këto hidrocentrale ndërtohen, citon manifesti, ato do të shkatërrojnë lumenjtë e fundit të egër në Europë dhe do të degradojnë më tej ekosistemet e ujërave të ëmbël.

Andreas Baumüller, Shef i Burimeve Natyrore, Zyra e Politikave Europiane në WWF, do të shprehej se: "Financimi i vazhdueshëm i projekteve të reja të hidrocentraleve nga Komisioni Europian dhe institucionet financiare europiane  kundërshton plotësisht ambiciet e Strategjisë së Biodiversitetit të BE-së dhe qëllimin e saj për të riparuar 25,000 km të lumenjve me rrjedhë të lirë. Heqja e mjeteve dhe stimujve të financimit për projekte të reja hidroenergjitike është një hap gjithnjë e më urgjent drejt kthimit të uljes humbjes së biodiversitetit në BE, përmbushjes së objektivave të përcaktuara nga Direktiva Kuadër e Ujit dhe mbështetja e Marrëveshjes së Gjelbër Europiane. "

Alex Mason, Zyrtar i Lartë i Politikave, Klimës dhe Energjisë në WWF do të shtonte: “Ne kemi nevojë të kalojmë urgjentisht në një sistem 100% të energjisë së rinovueshme. Por kontributi që hidrocentralet e reja mund të japin është i parëndësishëm krahasuar me dëmin ekologjik masiv që do të shkaktojë. Në vend të kësaj, ne duhet të investojmë në erë dhe diell, duke marrë parasysh fleksibilitetin e kërkesës dhe kapacitetin ruajtës. "

Nëse të gjitha 5,500+ hidrocentralet e planifikuara në BE do të ndërtoheshin, sipas të dhënave zyrtare të institucioneve që prodhojnë statistika Eurostat, etj, pjesa e gjenerimit të energjisë elektrike të BE-së e siguruar nga hidrocentralet do të shkonte nga 10% në 11,2-13,9%.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë