Para

Ndikimi i COVID-19 në konsumin dhe kursimet e familjeve europiane

Shkalla e kursimit të ekonomive familjare në BE regjistroi rritjen më të lartë gjatë gjithë vitit në tremujorin e parë të vitit 2020 (+3.5 pikë përqindje (pp) krahasuar me tremujorin e parë të 2019-ës).

EUROSTAT thotë se arsyeja kryesore është ulja e theksuar nga viti në vit e shpenzimeve të konsumit përfundimtar të familjeve (-1.7%), në kontrast të ashpër me rritjen e saj të fundit mbi 2%. Për më tepër, rritja e të ardhurave bruto të disponueshme të ekonomisë familjare (+ 2.4%) gjithashtu kontribuoi në rritjen e nivelit të kursimit.

Shkalla e kursimit të ekonomive familjare është rritur në të gjitha shtetet anëtare të BE-së, për të cilat të dhënat janë të disponueshme për tremujorin e parë të vitit 2020. Ndër vendet anëtare të BE-së, rritja më e lartë nga viti në vit është vërejtur në Slloveni (+7,7 pp.), E ndjekur nga Polonia (+6.8 pp.) dhe Spanja (+6.7 pp.).

Foto ilustruese, gazeta "Si", 7 gusht 2020

Nga ana tjetër, rritja më e ulët është regjistruar në Suedi (+1.1 pp.), Çeki (+2.0 pp.) dhe Gjermani (+2.2 pp.).

Rritja e shkallës së kursimit të ekonomive familjare shpjegohet me rritjen e të ardhurave bruto të disponueshme në të gjitha shtetet Anëtare të BE-së. Ulja e shpenzimeve të konsumit individual të familjeve në 10 shtete anëtare të BE-së kontribuoi më tej në rritjen e niveleve të kursimit të tyre.

Uljet më të mëdha të shpenzimeve familjare janë vërejtur në Itali (-6.4%), Slloveni (-5.3%) dhe Spanjë (-5.2%). Nga ana tjetër, në gjashtë shtete anëtare të BE-së, shpenzimi i konsumit individual të familjes u rrit kur krahasohet me tremujorin e parë të 2019-ës, rritjet më të mëdha në Poloni (+ 5.1%) dhe Çeki (+ 4.0%).


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë