Para

Covid-19 në Itali po rrit të varfrit e rinj, ata shkojnë nga 31 në 45%

Pothuajse një në dy persona që i drejtohen Caritas e bën këtë për herë të parë. Në veçanti vihet re një rritje e peshës së familjeve me të mitur.

Në periudhën maj-shtator 2020, krahasuar me të njëjit muaj të vitit 2019, incidenca e “të varfërve të rinj” për shkak të urgjencës Covid shkon nga 31% në 45%: “pothuajse një në dy persona që i drejtohet Caritas e bën këtë për herë të parë”.

Kjo është thënë nga vetë Caritas në Raportin e Varfërisë. Në veçanti rritet, pesha e familjeve me të mitur, gra, të rinj, familje italiane që janë të shumtë në numër (52% krahasuar me 47.9% vitin e kaluar) dhe njerëzit në moshë pune.

Tregtarët dhe punëtorët e vetëpunësuar

Mes njerëzve që kërkuan ndihmë nga Caritas këtë vit, të rrënuar nga urgjenca shëndetësore, kishte gjithashtu “shumë tregtarë të vegjël dhe të vetë-punësuar: në lidhje me këtë çështje, Caritas ka siguruar mbështetje specifike ekonomike, në 136 dioqezat ku janë aktivizuar fonde të dedikuara, të dobishme për mbështetjen e shpenzimeve më urgjente (qiraja e ndërtesave, pagesa kredie hipotekore, shërbime komunale, blerje të dobishme për rifillimin e biznesit, etj.). Në përgjithësi, 2,073 tregtarë të vegjël dhe të vetëpunësuar u ndihmuan në këtë kohë ”. Kjo është ajo që lexohet në Raportin e Varfërisë në Caritas.

Ndihmuan 450 mijë njerëz

Raporti tregon se mes prillit dhe qershorit Caritas dioqezan ndihmoi 450 mijë njerëz, duke regjistruar “një rritje të fortë” krahasuar me vitin e kaluar. Rreth 30% e përfituesve përfaqësohen nga të ashtuquajturit “të varfër të rinj”, të cilët për herë të parë përjetuan kushte të vështirësisë dhe privimit ekonomik, të tilla që u duhej të kërkonin ndihmë. Midis atyre të asistuar në periudhën nga marsi deri në maj, mbizotërojnë të papunët, njerëzit me punë të parregullt iu ndal puna për shkak të kufizimeve të vendosura nga bllokimi, punonjësit e përkohshëm, etj, prej të cilëve shumë prej tyre nuk gëzonin sigurime shoqërore. / Burimi: ore Ilsole24 / Në shqip: Gazeta “Si” /


Copyright © Gazeta “Si”Më Shumë