Propozim i SI

Koha për të përditësuar skenarin e lidershipit

Ndërsa qeveritë në të gjithë botën kërkojnë të “ndërtohen më mirë” nga pandemia, adresimi i nën-përfaqësimit të grave në udhëheqjen politike dhe të korporatave duhet të jetë në krye të agjendës. Ne thjesht nuk mund të arrijmë shoqëri elastike, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme që na duhen,  nëse hendeku aktual midis grave dhe burrave vazhdon.

Mbyllja e hendekut do të sillte përfitime masive ekonomike. Banka Botërore vlerëson se t’i sjellësh fitimet e jetës së grave në të njëjtin nivel me ato të burrave do të përkthehej në një “divident gjinor” prej 172 trilionë dollarësh në pasuri globale të kapitalit njerëzor. Ne tashmë e dimë që kompanitë me nivele më të larta diversitetit etnik dhe gjinor  priren të japin një performancë më të mirë ekonomike.

Sidoqoftë, hulumtimi i ri nga Indeksi për Lidership  i Reikjavikut  tregon një mungesë progresi në perceptimet publike të përshtatshmërisë së grave për rolet drejtuese në krahasim me mënyrën se si perceptohen burrat në role të tilla. Një rezultat i Indeksit prej 100 tregon se ekziston një marrëveshje e plotë që burrat dhe gratë janë njësoj të përshtatshëm për udhëheqje. Kjo pikë ka mbetur e pa lëvizur  në të gjitha vendet e anketuara për tre vitet e fundit, mesatarisht 73.

Kryer në vendet e G7, por po ashtu në vende si Kenia, Nigeria dhe India, Indeksi zbulon se stereotipat e dëmshëm gjinorë mbeten të rrënjosura thellë, ashtu si hendeku i barazisë në çdo vend të anketuar. Ekziston akoma një “e drejtë e parëlindjes” efektive e barazisë për burrat, e vendosur kundër realitetit të përditshëm të pabarazisë për gratë në të gjithë botën.

Në Francë, vetëm 45% e të anketuarve do të ndiheshin shumë rehat kur kishin një grua si kryetare të qeverisë. Në Gjermani, ku një grua ka shërbyer si kancelare për 15 vjet, shifra është 41%, nga 31% në 2019. Në Itali, 46% e njerëzve do të ishin shumë komode të kishin një grua si CEO i një kompanie të madhe, krahasuar në vetëm 39% në Japoni. Duke hyrë në Indeks për herë të parë këtë vit, Nigeria dhe Kenia regjistrojnë numra të ngjashëm: vetëm 44% e nigerianëve dhe 40% e kenianëve do të ishin shumë mirë me një grua si kryetare e qeverisë.

Një përfundim i mrekullueshëm nga sondazhi është se gratë kanë më shumë gjasa sesa burrat në të gjitha vendet,  t’i  perceptojnë burrat dhe gratë si njëlloj të përshtatshëm për udhëheqje. Sidoqoftë, një gjetje tjetër kthjelluese është se të rinjtë në përgjithësi priren të jenë më pak progresivë për këtë çështje. Grupi më paragjykues janë burrat e rinj midis 18 dhe 34 vjeç; dhe tensionet në lidhje me punën dhe barazinë brenda këtij grupi pasqyrohen më tej në të dhënat që tregojnë se gratë vazhdojnë të kryejnë shumicën e punëve të shtëpisë.

Pavarësisht se si ndihen politikisht për figurat si Indira Gandhi, Margaret Thatcher dhe Angela Merkel, këta emra dallohen për përkatësinë e një grupi të vogël të grave udhëheqëse që kanë drejtuar vendet e tyre përkatëse me një dorë të qëndrueshme,  nëpër periudha veçanërisht sfiduese. Viti 2020 ishte një moment vijëndarës,  me sfida globale si COVID-19 duke nënvizuar më tej nevojën për udhëheqjen e grave. Sipas një analize të 194 vendeve nga Qendra për Kërkime të Politikave Ekonomike dhe Forumi Ekonomik Botëror, ato të udhëhequra nga gratë kanë pasur rezultate “sistematikisht dhe dukshëm më të mira”, duke pësuar mesatarisht gjysmën e numrit të  vdekjeve, sesa vendet e  drejtuar nga burra.

Viti i kaluar shënoi jo vetëm 75 vjetorin e Kombeve të Bashkuara, por edhe 25 vjetorin e Deklaratës dhe Platformës së Veprimit të Pekinit - një plan global për sigurimin e të drejtave të grave. Tani, në 2021, ne hyjmë në dekadën e fundit për arritjen e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së, shumë prej të cilave prekin çështjet e diversitetit dhe barazisë.

Pavarësisht urgjencës, ne ende nuk duhet të merremi me shkallën e pengesave që qëndrojnë ende midis nesh dhe barazinë e vërtetë midis grave dhe burrave. Ndër të tjera, ne duhet të investojmë shumë më tepër në arsimin dhe shërbimet shëndetësore për gratë dhe vajzat, në mënyrë që ato të kenë të njëjtat mundësi me homologët e tyre meshkuj.

Qeveritë dhe bizneset duhet të ndihmojnë në hapjen e rrugës, duke kryer dhe më pas duke ndjekur masat për të mbyllur hendekun midis grave dhe burrave.

Kur gratë përfaqësohen në mënyrë të barabartë në politikë, ato kanë një ndikim të qartë dhe të matshëm në shëndetin publik, ekonominë dhe sigurinë dhe prania e tyre çon në politika më gjithëpërfshirëse, të qëndrueshme dhe demokratike, ku përfitojnë të gjithë. Kur gratë përfaqësohen më pak në pozicione të larta, të gjithë humbin. Nuk  mund të jeni ajo që nuk mund të shihni. Riorientimi i perceptimeve të publikut se si lidershipi duket,  duhet të jetë një nga përparësitë tona kryesore. / Project Syndicate. Përktheu:Gazeta Si.

Helen Clark, ish-kryeministre e Zelandës së Re (1999-2008), është Kryetare e Bordit të Liederëve Politikë Gra.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë