Para

Nevoja për investim dhe likuiditet lehtësoi kreditimin për bizneset pas 1 viti

Gjatë tremujorit të dytë të vitit, standardet e kreditimit për bizneset raportohet i lehtësuar për herë të parë pas 15 muajsh në masa shtrënguese.

Sipas Vrojtimit të Aktivitetit Kreditues, të Bankës së Shqipërisë,lehtësimi i standardeve u shfaq si për kreditë dhënë për financimin e investimeve, ashtu dhe ato për mbulimin e nevojave për likuiditet.

Standardet u lehtësuan sidomos për bizneset e vogla e të mesme, që përbëjnë dhe segmentin me numrin më të madh të sipërmarrjeve, ndërkohë që mbetën të pandryshuara për bizneset e mëdha.

Kjo gjë u arrit nga toleranca më e lartë kundrejt rrezikut, kryesisht në segmentin e biznesit të vogël e të mesëm. Sipas opinionit të bankave, në kahun lehtësues të kushteve dhe termave të kreditimit për bizneset ndikuan konkurrenca në sistemin bankar, si edhe kostot dhe kufizimet më të ulëta nga bilancet e bankave.

Tremujori i dytë i vitit ishte pozitiv jo vetëm në këndvështrimin e kërkesës, por edhe atë të ofertës. Sipas bankave. kërkesa për kredi e bizneseve u perceptua dukshëm në rritje, për të gjitha segmentet dhe për të gjitha qëllimet e përdorimit.

Sipas bankave kërkesa më e lartë për kredi nga bizneset në tremujorin e dytë, u përcaktua nga shtimi i nevojave për financimin e inventarëve dhe kapitalit qarkullues, financimin e investimeve, rifinancimin e borxheve ekzistuese dhe financimin për ristrukturimin e kompanive.

Gjithashtu, kreditë nga bankat e tjera, niveli i përshtatshëm i normave të interesit, si edhe përmirësimi i besimit të bizneseve u raportuan si faktorë që sollën shtimin e kërkesës për kredi të bizneseve në tremujorin e dytë.

Në projeksionet e tyre për tremujorin në vazhdim, bankat shprehen se standardet e kreditimit për bizneset priten të lehtësohen më tej. Bankat parashikojnë standarde më të lehtësuara kreditimi për tremujorin e tretë, si në kreditë e dhëna për qëllime investimi, ashtu edhe për mbulimin e nevojave për likuiditet. Po ashtu, standardet e kreditimit priten të lehtësohen më tej edhe për kreditë ndaj bizneseve të vogla e të mesme, ndërkohë që në segmentin e biznesit të madh, ato vlerësohen të mbeten të pandryshuara.

Parashikimet janë pozitive edhe për kërkesën dhe bankat gjykojnë se në tremujorin e tretë kërkesa për kredi e bizneseve do jetë sërish e lartë, si nga bizneset e vogla e të mesme, ashtu edhe nga bizneset e mëdha. Rritja e kërkesës pritet të vijë sidomos nga kredia për financimin e nevojave afatshkurtra për likuiditet.


Copyright © Gazeta “Si”


Lajme të lidhura

Më Shumë