Jete & Stil

Të jetosh me mace e qen në kohën e virusit, forcon sistemin imunitar

Ekspozimi i hershëm i fëmijëve ndaj kafshët në ferma dhe kafshëve shtëpiake, modifikon përgjigjet imunologjike

Që prej dhjetorit të vitit të kaluar, bota po merret me një armik të padukshëm: Covid-19. kshtë një Koronavirus i transmetueshëm nga një person te tjetri.

Për fat të mirë, Covid-19 nuk prek kafshët shtëpiake dhe ato të fermave, përkundrazi shkenca ka vërtetuar se të ekspozuarit në fëmijërinë e hershme ndaj kafshëve në ferma dhe të jetuarit me një kafshë shtëpiake ndihmon në forcimin e sistemit tonë imunitar.

Një studim shkencor i kryer nga Heidi Kaario, studiues finlandez, i cili e kreu këtë hulumtim si tezë doktorature në vitet 2012-2015, në Spitalin Universitar të Kuopio tregon se qetësia, dashuria dhe lumturia që të dhurojnë kafshët, ndikon në rritjen e imunitetit.

Ekspozimi ndaj kafshëve në fermë në fëmijërinë e hershme modifikon mekanizmat kryesorë imunologjikë të lidhura me alergjinë, tregon ky studim nga Universiteti i Finlandës Lindore.

Fëmijë në fermë, foto ilustruese

Studimi ofron një pasqyrë të re për rolin e qelizave dendritike dhe prodhimin e citokinës në veçanti.

Rritja në një fermë tradicionale është treguar se mbron një fëmijë nga zhvillimi i sëmundjeve atopike të fëmijëve. Studimet e mëparshme kanë treguar që ekspozimet në fermë dhe ndaj kafshëve shtëpiake mund të ushtrojnë efekte në sistemin imunitar të pjekur, por mekanizmat themelorë imunologjikë janë kryesisht të pazgjidhura. Qelizat dendritike janë qeliza që paraqesin antigjen, të cilat janë në gjendje të rregullojnë përgjigjet e qelizave imunitare adaptive ndaj, p.sh. ndihmës T jo-alergjik 1, përgjigje alergjike Th2 ose qelizave rregulluese T. Qelizat dendritike mund të luajnë një rol të rëndësishëm në efektin e ekspozimit ndaj fermave të kafshëve dhe kafshëve shtëpiake në sëmundjet atopike të fëmijëve.

Të jetosh në një fermë rrit tolerancën imunologjike të fëmijëve

Në tezën e tij të doktoraturës, Heidi Kääriö, MSc, hulumtoi nëse ekspozimet në fermë, ndaj maceve dhe qenve ndikojnë në fenotipin dhe vetitë funksionale të qelizave dendritike, si dhe prodhimin e citokinës në qelizat mononukleare të gjakut periferik të fëmijëve në moshën 4,5 vjeç. Gjysma e fëmijëve të studiuar (n = 100) ishin nga familje bujqësore dhe gjysma nga familje jo-bujqësore rurale. Ekspozimi ndaj fermave, maceve dhe qenve u vlerësua kryesisht nga pyetësorët.

Studimi zbuloi se stimulimi me lipopolisaharid rezultoi në një përqindje më të ulët të qelizave dendritike në kulturat e qelizave mononukleare të gjakut periferik të fëmijëve në fermë në krahasim me ato të fëmijëve që nuk jetonin  në fermë. Qelizat mononukleare të paqendrueshme të gjakut periferik të fëmijëve në fermë prodhuan më shumë, citokin rregulluese jo-alergjike të lidhura me Th1 sesa ato të homologëve të tyre që nuk jetonin në fermë. Një rritje në numrin e ekspozimeve specifike në fermë (konsumi i qumështit në fermë, ekspozimi ndaj stallave dhe hambarrave) ishte i varur nga doza e lidhur me prodhimin e ulët të shkaktuar nga lipopolisakaridet e citokinës TNT proinflamatore. Ulja e përgjigjeve të TNF dhe proporcioneve të qelizave dendritike pas stimulimit afatshkurtër të lipopolizakaridit tek fëmijët me ekspozim në fermë mund të pasqyrojnë mekanizmat e imunitetit tolerogenik.

Ekspozimi ndaj maceve dhe qenve krahasuar me ekspozimin ndaj kafshëve të fermave

Jeta e hershme dhe ekspozimi i tanishëm ndaj maceve dhe qenve kanë efekte imunomoduluese, por këto janë të ndryshme nga efektet që shihen në ekspozimet në fermë. Përgjigjet janë pjesërisht të ndryshme midis ekspozimit të raportuar ndaj maceve dhe qenve pasi matjet kanë treguar ngarkesë të ekspozimit të përcaktuar në bazë të matjeve të alergjenit në pluhurin e shtëpisë, pra në këtë rast problem është ndotja e ajrit të qytetit.

Gjithashtu nga studimi rezultoi se fëmijët që jetojnë me qen dhe mace tregojnë një ulje prej 30% të sëmundjeve të frymëmarrjes që lidhen me alergjitë e mundshme, laringitin që I prek fëmijët e asaj moshe, etj.

Fëmijët që jetojnë me qen dhe mace tregojnë një ulje 50% të infeksioneve të veshit.

Fëmijët që kanë kontakt të ngushtë dhe të zgjatur me kafshët shtëpiake tregojnë se ata kanë një sistem imunitar më të fortë dhe më kompetent për të luftuar shpejt infeksionet e llojeve të ndryshme.

Qentë dhe macet përmirësojnë gjendjen shpirtërore

Përveç forcimit të sistemit tonë imunitar, kafshët shtëpiake përmirësojnë gjendjen shpirtërore, zvogëlojnë stresin dhe transmetojnë qetësi dhe paqe.

Gjetjet e reja ofrojnë pasqyrë të rëndësishme për hulumtimet e ardhshme që hetojnë mekanizmat themelorë imunologjikë të përfshirë në astmën dhe mbrojtjen nga alergjia të lidhura me fermën në veccanti.

Gjetjet u botuan fillimisht në Gazetën Skandinave të Imunologjisë dhe Alergjisë Klinike dhe Eksperimentale./eurekalert.org/

Më Shumë