Ngjarje

Çmimi Nobel në ekonomi për format e reja të ankandit

Laureatët e Shkencës Ekonomike të këtij viti, Paul Milgrom dhe Robert Wilson, jo vetëm kanë sqaruar se si funksionojnë ankandet dhe pse ofertuesit sillen në një mënyrë të caktuar, por përdorën zbulimet e tyre teorike për të shpikur formate krejtësisht të reja ankandi për shitjen e mallrave dhe shërbimeve.

Çmimi Nobel 2020 në Shkencat Ekonomike u është dhënë Paul R. Milgrom dhe Robert B. Wilson "për përmirësime në teorinë e ankandit dhe shpikje të formateve të reja të ankandit".

Komiteti i Çmimit Nobel shkroi në Twitter se: "Çmimi 2020 Sveriges Riksbank në Shkencat Ekonomike në Kujtim të Alfred Nobel u është dhënë Paul R. Milgrom dhe Robert B. Wilson "për përmirësimet në teorinë e ankandit dhe shpikjet e formateve të reja të ankandit".

"Laureatët e këtij viti në Shkencat Ekonomike filluan me teori themelore dhe më vonë përdorën rezultatet e tyre në zbatime praktike, të cilat janë përhapur globalisht. Zbulimet e tyre janë me përfitim të madh për shoqërinë", thotë Peter Fredriksson, kryetari i Komitetit të Çmimeve.

Robert Wilson, mbajtësi i këtij viti i Çmimit në Shkencat Ekonomike, tregoi pse ofertuesit racionalë priren të vendosin oferta nën vlerësimin e tyre më të mirë të vlerës së përbashkët.

Laureati i Shkencave Ekonomike të vitit 2020 Paul Milgrom formuloi një teori më të përgjithshme të ankandeve që jo vetëm lejon vlera të përbashkëta, por edhe vlera private që ndryshojnë nga ofertuesi në ofertues.

Disa fakte rreth Laureatëve të këtij viti

Paul R. Milgrom, i lindur në 1948 në Detroit, SHBA.

Ph.D. 1979 nga Universiteti Stanford, Stanford, SHBA. Shirley dhe Leonard Ely Jr. Profesor i Shkencave Humane dhe Shkencave, Universiteti Stanford, SHBA.

Robert B. Wilson, i lindur në vitin 1937 në Gjenevë, SHBA.

D.B.A. 1963 nga Universiteti i Harvardit, Kembrixh, SHBA. Adams Profesor i Shquar i Menaxhimit, Emeritus, Universiteti Stanford, SHBA.

Çfarë duhet ditur rreth 'teorisë së ankandit'

Rezultati i një ankandi (ose prokurimi) varet nga tre faktorë - i pari është rregullat, ose formati i ankandit. A janë ofertat e hapura apo të mbyllura? Sa herë mund të marrin pjesë pjesëmarrësit në ankand? Çfarë çmimi paguan fituesi - oferta e tyre apo oferta e dytë më e lartë? Faktori i dytë lidhet me objektin në ankand. A ka një vlerë të ndryshme për secilin ofertues, apo e vlerësojnë objektin në të njëjtën mënyrë? Faktori i tretë ka të bëjë me pasigurinë. Çfarë informacioni kanë ofertuesit e ndryshëm në lidhje me vlerën e objektit?

Duke përdorur teorinë e ankandit, është e mundur të shpjegohet se si këta tre faktorë qeverisin sjelljen strategjike të ofertuesve dhe mandej rezultatin e ankandit. Teoria gjithashtu mund të tregojë se si të projektohet një ankand për të krijuar sa më shumë vlerë të jetë e mundur. Të dyja detyrat janë veçanërisht të vështira kur shumë objekte të lidhura vihen në ankand në të njëjtën kohë. Laureatët e këtij viti në Shkencat Ekonomike e kanë bërë teorinë e ankandit më të zbatueshme në praktikë përmes krijimit të formateve të reja, të ankandit.

Çmimi Sveriges Riksbank në Shkencat Ekonomike në Kujtim të Alfred Nobel është dhënë 51 herë në 84 Laureatë midis 1969 dhe 2019.

Çmimi Nobel, i cili përbëhet nga një medalje ari, një diplomë dhe një çek për 10 milionë korona suedeze (1,1 milion dollarë, 950,000 euro), do të ndahet në mënyrë të barabartë midis Laureatëve.

Në vitin 2019, kolegët dhe çifti i martuar Esther Duflo dhe Abhijit Banerjee morën lajmin se u ishte dhënë Çmimi 2019 në Shkencat Ekonomike. Ata u bënë çifti i pestë që ndanë një çmim.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë