Futboll

Calciopoli/ Giraudo apelon çështjen në Strasburg

Ish-CEO i Juventus Antonio Giraudo – në detyrë nga 1994 në 2006, i pezulluar përjetë si pasojë e skandalit të ‘Calciopolit’ – ka apeluar në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg, sepse gjatë procedimit kundër tij pretendon se i janë cenuar të drejtat e mbrojtjes.

Sipas pretendimeve të paraqitura, në dëm të tij është cënuar neni 6 i Konventës, i cili garanton një gjykim të drejtë, duke lejuar federatat sportive të krijojnë juridiksione disiplinore jo “të paracaktuara nga ligji”, duke i lënë aplikuesit dhe avokatëve të tij vetëm 7 ditë për të përgatitur mbrojtjen, një kornizë të pamjaftueshme kohore edhe për leximin e thjeshtë të një dosjeje me mbi 7000 faqe.

Dhe përsëri – vazhdon shënimi mbrojtës i Giraudo – për faktin se i ka mundësuar këto juridiksione disiplinore për të njëjtin autoritet – presidentin e FIGC – i cili kishte prokurën, organi që udhëzoi dhe mbështeti akuzën. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut gjithashtu do të duhet të vendosë nëse është shkelur “kohëzgjatja e arsyeshme”, duke marrë parasysh që procedurat para autoriteteve gjyqësore të Shtetit Italian kanë zgjatur më shumë se 13 vjet, dhe të përcaktojnë nëse ligji n. 280/2003 përbën një shkelje të nenit 6 të Konventës. Ky ligj parashikon që juridiksionet e Shtetit nuk kanë fuqi të anulojnë vendimet e juridiksioneve disiplinore të sportit, ku juridiksioni i Gjykatës Evropiane përcakton se qytetari duhet të jetë gjithmonë në gjendje të apelojë tek një gjyqtar që ka fuqinë e “juridiksionit të plotë”. Ish Drejtori i Përgjithshëm i Juventusit përfaqësohet nga avokatët Jean-Louis Dupont dhe Amedeo Rosboch.

Më Shumë