Lajme

Vetingu, Gjin Gjoni, Fatmira Hajdari dhe 35 të tjerë nën hetim

Gjin Gjoni, anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, njëherazi gjyqtar i Apelit në Tiranë do t’i nënshtrohet procesit të Vettingut.
Vettingut do t’i nënshtrohet edhe gjyqtarja e Apelit Tiranë, Fatmira Hajdari. Hajdari është ish-bashkëshortja e pishtarit të demokracisë, Azem Hajdari, e përfolur gjithashtu për pasurinë e saj të rritur ndjeshëm vitet e fundit.
Në sitën e verifikimit do të kalojnë edhe një sërë emrash nga KLD, Gjykata e Apelit, apo Prokuroritë e rretheve. Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr. 55 të datës 08.11.2018 të Komisionit, më 15 nëntor 2018 janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për subjektet e rivlerësimit, si më poshtë:
Eneida Civici Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (KLD)
Gerd Hoxha Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (KLD
Gjin Gjoni Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë (KLD)
Neritan Cena Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (KLD)
Petrit Çomo Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (KLD)
Ridvan Hado Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë (KLD)
Evjeni Sinojmeri, Gjykata e Apelit Tiranë
Fatmira Hajdari Gjykata e Apelit Tiranë
Fatri Islamaj Gjykata e Apelit Tiranë
Flutura Skënderi Gjykata e Apelit Tiranë
Alkelina Gazidede Gjykata Administrative e Apelit
Altina Nasufi Gjykata Administrative e Apelit
Amarildo Laçi Gjykata Administrative e Apelit
Arjan Qafa Gjykata Administrative e Apelit
Bari Shyti Gjykata Administrative e Apelit
Bernina Kondi Gjykata Administrative e Apelit
Blerona Hasa Gjykata Administrative e Apelit
Enkelejda Softa Gjykata Administrative e Apelit
Fjoralba Prifti Gjykata Administrative e Apelit
Lindita Sinanaj Gjykata Administrative e Apelit
Rilinda Selimi Gjykata Administrative e Apelit
Altin Dumani Prokuroria e Apelit Tiranë
Arben Qosja Prokuroria e Apelit Tiranë
Edmond Hyka Prokuroria e Apelit Tiranë
Genti Xholi Prokuroria e Apelit Tiranë
Nezir Gjoka Prokuroria e Apelit Tiranë
Henrik Haxhiraj Prokuroria e Apelit Vlorë
Kleanthi Zeka Prokuroria e Apelit Vlorë
Pelivan Malaj, prokuror i Apelit në Vlorë
Brahim Dragjoshi Prokuroria e Apelit Shkodër
Rozeta Goskova, Qirjaqi Prokuroria e Apelit Korçë
Gjon Fusha Prokuroria e Apelit Gjirokastër
Moisi Duda Prokuroria e Apelit Durrës
Ludivik Dodaj Prokuroria e Apelit Durrës
Bilbil Mete Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme
Kujtim Luli Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme

Më Shumë