Treg

‘Tradhëtia’ e shqiptarëve ndaj mishit të derrit edhe pse është më i lirë

Mishi i derrit duket se po konsumohet gjithnjë e më pak nga shqiptarët krahasuar me mishin e viçit apo të shpendëve, konsumi i të cilëve po njeh rritje.

Dëshironi të VAZHDONI Së lexUARi artikullin?

Më Shumë