Shendet

Pse gjyshja nga mamaja është më e rëndësishme

Bebe

Nëse gjyshërit kanë marrë pjesë në edukimin tuaj, kujtimet e fëmijërisë janë me siguri të mbushura me gëzim dhe ndjenjën e sigurisë dhe rehati. Pak prej nesh kanë menduar ndonjëherë se kishte ndonjë ndryshim në mënyrën se si gjyshet nga ana e nënës ndikojnë tek nipërit e mbesat e tyre. Megjithatë, sipas shkencëtarëve, ka diçka të veçantë që ne marrim nga këto gjyshe, përveç dashurisë së tyre.

Çfarë marrim nga gjyshërit tanë?
Gjenet janë njësi themelore e trashëgimisë të përbërë nga ADN-ja. Sipas gjenetikës, gjyshërit ndajnë mesatarisht 25% të ADN-së me nipërit e tyre. Ne trashëgojmë gjenet tona nga gjyshërit tanë meshkuj dhe femra, por sipas shkencëtarëve janë gjyshërit e nënës që kanë shkallën më të lartë të ndikimit tek pasardhësit.

Ka diçka të veçantë tek gjyshet tona
Gjyshërit nga mamaja kanë lidhje më të ngushta me nipërit e mbesat e tyre, pasi ato lindin nga fëmija që i kanë dhënë vetë jetë. Në shumë familje, gjyshet e nënave kanë më shumë përgjegjësi për fëmijët dhe kalojnë më shumë kohë me ta. Nuk është vetëm lidhja psikologjike që e bën rolin e gjyshërve të nënës aq të rëndësishme, por disa teori sugjerojnë që gjyshërit dhe nënat të investojnë në mënyrë të pabarabartë në nipërit e mbesat e tyre.

Teoritë shkencore tregojnë se ekziston një lidhje e fortë gjenetike midis gjysheve nga ana e nënës dhe fëmijëve të tyre.

Një nga teoritë pohon se ndryshimi në mënyrën se si gjyshet nga babai dhe ato nga nëna janë të lidhura me nipërit e mbesat e tyre mund të shpjegohen me lidhjen X-kromozomale. Gjyshërit e nënës kanë 25% lidhje me dy nipërit dhe mbesat, ndërsa gjyshet nga babai kalojnë një nga kromozot e tyre X tek mbesat e tyre, por jo tek nipërit e tyre. Kjo i bën gjyshërit e tyre 50% X-të të lidhura me mbesat e tyre dhe 0% X-të të lidhura me nipërit e tyre.     


Një tjetër teori sugjeron që të ashtuquajturat “pasiguri atërore” mund të ndikojnë shumë në nxitjen e gjyshërve për t’u kujdesur për nipërit e mbesat e tyre. Pasiguria e nënës nënkupton që anëtarët meshkuj të familjes mund të mos jenë gjithmonë të sigurt se po rritin fëmijët e tyre, pasi që nuk lindin vetë. Në afat të gjatë mund të zvogëlojë angazhimin e të afërmve nga ana e babait, duke përfshirë edhe gjyshet, në sjelljen e kujdesshme ndaj pasardhësve.

Teori të tjerë që sugjerojnë rolin unik të gjyshes nga nëna

Kjo teori që u zhvillua nga novelisti kilian, eseisti dhe dramaturgu Alejandro Jodorowsky, sugjeron se nga të katër gjyshërit ne jemi më ngushtë të lidhur me gjyshet tona amtare. Sipas teorisë së tij, gjenet tona mund të “kalojnë” një brez dhe të kalojnë nga gjyshërit tanë drejtpërdrejt tek ne, gjë që mund të provohet nga fakti se disa njerëz i ngjajnë gjyshërve të tyre më shumë sesa baballarët e tyre. Jodorowsky beson se përveç materialit biologjik, nënat i kalojnë emocionet vajzave të tyre, të cilat më vonë i kalojnë ato tek fëmijët e tyre.

Teoritë që sapo kemi ndarë me ju flasin për rolin e veçantë të gjyshes së nënës në jetën e një fëmije. Gjithsesi jemi të ndryshëm, dhe kemi familje të ndryshme me lidhje dhe marrëdhënie të ndryshme. Pra, le të jemi mirënjohës dhe të vlerësojmë dashurinë, kujdesin dhe mençurinë që na japin gjyshërit dhe gjyshet, pavarësisht nga lidhshmëria gjenetike.


Copyright © Gazeta “Si”Më Shumë