Ne rrjet

Procesi i Berlinit duhet të përfundojë me vendosjen e sundimit të ligjit

“Sundimi i ligjit duhet të jetë një nga qëllimet kryesore të Procesit të Berlinit”. Ky ishte përfundimi i një panel diskutimit mes ekspertësh pak përpara një Samitit të Poznań, ku pritet të marrë pjesë edhe Ministri i Jashtëm në Detyrë, Gent Cakaj.

Drejtoresha Ekzekutive e Grupit Këshillues të Politikave për Ballkanin (BiEPAG), Jovana Maroviç beson se sundimi i ligjit duhet të jetë në agjendën e Procesit të Berlinit, pasi është një proces kyç reformash.

“Nuk ka klimë të favorshme biznesi pa qasje të barabartë në drejtësi dhe nëse ligji nuk është i barabartë për të gjithë,” tha Maroviç.

Siç shpjegoi ajo, është e rëndësishme që sundimi i ligjit të jetë në axhendën e Procesit të Berlinit, sepse është një kuadër i veçantë, i cili përfshin vendet e Ballkanit Perëndimor, Bashkimin Europian (BE), Komisionin Evropian, si dhe shoqërinë civile, sektorin e biznesit dhe të rinjtë.

“Ajo që ne kemi arritur deri tani në procesin e integrimit europian është e pamjaftueshme për të forcuar sundimin e ligjit. Gjithashtu, bashkëpunimi rajonal dhe reformat ekonomike, të cilat theksohen në Procesin e Berlinit, nuk kanë kontribuar deri tani në forcimin e sundimit të ligjit “, tha Maroviç.

Sipas saj, institucionet shtetërore duhet të bëjnë përpjekje shtesë për t’i sjellë ligjet dhe rregulloret më afër qytetarëve.

“Është e nevojshme të përmirësojmë transparencën dhe për të përmirësuar bashkëpunimin me sektorin civil me mediat”, tha Maroviç.

Mesazhi për BE-në, siç tha ajo, është se unioni duhet të ndërtojë një qasje të veçantë për secilin vend të Ballkanit Perëndimor.

“Unë mendoj se në këtë moment duhet të bëjmë atë që ndihmoi në zgjidhjen e krizës në Maqedoninë e Veriut, një raport i cili bënte rekomandime detyruese dhe ishte jashtëzakonisht konkret. Kjo është diçka që duhet të zbatohet për krizën politike në Mal të Zi apo Shqipëri “, tha Maroviç.

Donika Emini, Studiuese në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Anëtare e BiEPAG, vlerësoi se trashëgimia e ish-Jugosllavisë është sfida kryesore për vendosjen e bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor.

“Disa vende, Kosova apo Shqipëria, kanë rezistencë ndaj pjesëmarrjes në mekanizmin e bashkëpunimit rajonal. Sfida të tjera të mëdha janë gjuha, tradita dhe kultura, “tha Emini.

“Megjithëse në teori u krijuan platforma të shumta për bashkëpunimin rajonal bashkëpunimi nuk ekziston në praktik”, theksoi ajo,

“Pyetja ime është çfarë do të ndodhte nëse nuk do të kishte BE? Ajo që po përpiqem të them është se edhe ky nivel bashkëpunimi i krijuar deri tani është bërë nën ndikimin e faktorëve të jashtëm. A do të bashkëpunonim ende nëse nuk do të ishte ëndrra e BE-së si motivues kryesor, a do ta kuptonim se bashkëpunimi është në interes të të gjithë qytetarëve tanë? A do të ishim të vetëdijshëm për faktin se as një Kosovë e izoluar, Mali i Zi, apo Maqedoni nuk mund të përballeshin me forca më të mëdha”, pyeti Emini.

Ajo theksoi se është e nevojshme që BE-ja që të vazhdojë të kontribuojë në iniciativat e bashkëpunimit rajonal, duke qenë si mekanizmi i vetëm që “e mban Ballkanin të bashkuar.

“BE-ja duhet të përgatisë Ballkanin në mënyrë që këto vende të jenë të afta për të trajtuar sfidat e sigurisë brenda dhe jashtë kufijve të tyre kombëtarë. Vendet e Ballkanit Perëndimor mund të bashkëpunojnë me BE-në në misionet paqeruajtëse, “tregoi Emini.

Drejtoresha Ekzekutive e Qendrës për Zhvillimin e Organizatave Joqeveritare (CRNVO), Ana Novakoviq, konsideron se Procesi i Berlinit nuk i ka përmbushur pritshmëritë e të gjithëve pas fillimit të tij në 2014. Ajo e konsideron këtë si një moment kyç për ridefinimin e qëllimeve të Procesit të Berlinit dhe se sundimi i ligjit duhet të konsiderohet si një qëllim përfundimtar i procesit.

“Ne mund të flasim për një shkallë të caktuar progresi në të gjitha fushat brenda vendeve të Ballkanit Perëndimor, megjithatë, defekti i përbashkët qëndron në sferën e sundimit të ligjit”, tha ajo

“Sundimi i ligjit duhet të tregohet nëpërmjet rezultateve të qarta”, vlerësoi Novakoviq.

 

Më Shumë