Rend dhe Ligj

Asnjë aplikim për KLGj – A po i tremb vettingu gjyqtarët?

Sipas ligjit të miratuar në kuadër të reformës në drejtësi, Këshilli i Lartë Gjyqësor është organ kolegjial i përbërë nga 11 anëtarë, të cilët shërbejnë në detyrë me kohë të plotë. Gjashtë prej anëtarëve të Këshillit janë gjyqtarë nga të gjitha nivelet e pushtetit gjyqësor, ndërsa pesë anëtarët e tjerë të Këshillit janë juristë të përzgjedhur nga radhët e avokatëve, të pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë, të Shkollës së Magjistraturës dhe të përfaqësuesve të shoqërisë civile.

Në bllokun e gjyqtarëve ligji përcakton qartë se njëri prej tyre duhet të mbërrijë nga gjykatat e apelit të rretheve. I vetmi kandidat në thirrjen e parë për këtë Këshill ishte Besim Trezhnjeva, gjyqtar në Apelin e Durrësit.

Por, në muajin mars Trezhnjeva nuk e kaloi testin e vettingut dhe për pasojë u shkarkua. Argumenti i përdorur fillimisht nga Komisioni i Posaçëm i Kualifikimit dhe më vonë nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit ishte mosjustifikimi i pasurisë.

Ky shkarkim detyroi Gjykatën e Lartë të rihapë garën për kandidatët për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Thirrja u çel në fillim të këtij muaji, por ripërsëritet sepse, siç mësohet, deri më tani nuk ka asnjë aplikim në këtë post.

Jozyrtarisht, Gazeta Si mëson se gjyqtarët i druhen kalimit me përparësi në procesin e vettingut dhe ngurrojnë që të aplikojnë për këtë post.

Ligji ngarkon kryetarin e Gjykatës së Lartë me detyrën e hapjes së garës dhe thirrjes së kandidatëve nga sistemi gjyqësor që kërkojnë të bëhen pjesë e KLGj.

Me miratimin e ndryshimeve kushtetuese të 2016, Xhezair Zaganjori, në cilësinë e kreut të Gjykatë së Lartë e ushtroi këtë të drejtë. Ai hapi garën dhe në janar të 2017 u përcaktua një listë me 14 kandidatë nga Gjykata e Lartë, Gjykatat e Apelit dhe ato të Shkallëve të Para.
Kandidatët ishin Artan Zeneli, Besim Trezhnjeva, Artan Laze, Bledar Abdullai dhe Brunilda Kasmi. Në prill të këtij viti, Brunilda Kasmi u dorëhoq për arsye personale, ndërsa të gjithë kandidatët e tjerë ranë në testin e vettingut dhe u shkarkuan.

Gjyqtarët e interesuar duhet të paraqesin kërkesën dhe dokumentacionin sipas parashikimeve të pPër organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” në Gjykatën e Lartë, brenda datës 15 shtator 2018. Dorëzimi i tyre duhet të bëhet dorazi pranë zyrës së protokollit të Gjykatës së Lartë, me postë, ose përmes postës elektronike.

Më pas, nga lista me kandidatë zgjidhen nga Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve dhe 3 prej tyre duhet të mbërrijnë nga Gjykatat e Shkallës së Parë, dy nga Gjykatat e Apelit dhe një nga Gjykata e Lartë.

Ndërkohë, sa u takon emrave të juristëve nga radhët e avokatëve, fakulteteve të drejtësisë, Shkollës së Magjistraturës dhe shoqërisë civile Kuvendi e ka ushtruar në fillim të këtij viti të drejtën e përzgjedhjes së tyre.

Nga hedhja e shortit për përzgjedhjen e 5 anëtarëve jogjyqtarë në komisionin parlamentar ad hoc, janar 2018

Opozita e bojkotoi procesin në komisionin ad hoc të ngritur për këtë qëllim dhe akuzoi se lista e kandidatëve ishte e diktuar nga mazhoranca. Në pamundësi për të siguruar shumicën e kërkuar, kandidatët u zgjodhën përmes shortit. Goglat përcaktuan nga radhët e avokatisë Arben Vanin dhe Sokol Lamajn, nga radhët e pedagogëve Erion Muharremajn e Ilir Pandan dhe nga shoqëria civile, Altin Hazizaj.

 

Më Shumë