Treg

Përse të rinjtë shqiptarë po zhyten gjithnjë e më shumë në spiralen e NFT-ve?

NFT-të, të shkruar non-fungible token, janë asete apo mallra digjitale të veçanta të krijuar në një lloj formati të caktuar që i përkasin vetëm një individi. Tregu digjital i NFT-ve është 'vendtakimi' i shumë investitorëve së fundmi.
Nga Megi Iskurti - Mania e trajektores së NFT-ve që ka mbërthyer botën e si një pjesë të saj së fundmi edhe Shqipërinë, më shumë se për faktin që është në modë, po arsyetohet me fitimet e larta dhe të mirat që investitorët po marrin duke qenë pjesë e bursave digjitale.

Dëshironi të VAZHDONI Së lexUARi artikullin?

Lajme të lidhura

Më Shumë