Irena Beqiraj

Meqë Kryeministri ka vendosur të na pyesë për kanabisin!


Meqë Kryeministri ka vendosur të na pyesë për kanabisin, le të informohemi! Po ku edhe si? Qeveria nuk ka vënë në dispozicion asnjë informacion mbi këtë çështje, asnjë plan, parashikim, strategji të kontrollit të territorit. Asnjë objektiv çfarë pritet, kush janë kostot edhe përfitimet ekonomike.

Dëshironi të VAZHDONI Së lexUARi artikullin?