Komunitet

Punëtorët e një firme nuk e ndalin ritmin, përkarshi vilave luksoze të Rolling Hills. Aty punohet për të hapur vende të reja prej nga ku së shpejti rezidencave të të pasurve në Lundër do t’u bashkohen edhe vila të tjera. Rojet e sicurity private patrullojnë shpesh me automjete jashtë murit rrethues...

20:07 - 09 Prill

Covid-19 është më vdekjeprurës ku ka më shumë ndotje

Sipas një studimi të Universitetit të Harvardit të kryer nga italianja Francesca Dominici, në planin afatgjatë, një rritje e vogël e niveleve mesatare të pluhurit të imët është e mjaftueshme për të rritur vdekshmërinë me 15%. Efektet...

20:07 - 09 Prill
Opinion