Njerez

Të rinjtë shqiptarë më të rrezikuarit në Europë për të qenë të varfër

Nga Gazeta 'SI' -Të rinjtë shqiptarë janë më pranë varfërisë dhe përjashtimit social se çdo shoqëri tjetër në rajon dhe Europë.  

Me anë të një hartë, që nuk nxjerr një përqindje fikse, Eurostat e ngjyros Shqipërinë me kafe të errët, duke u bërë pjesë e vendeve me risk të madh varfërie, mbi 32%.

Sipas grupmoshave, më shumë se gjysma, 50% e të rinjve shqiptarë 15-19 vjeç janë pranë varfërisë dhe deprivimit material. Për grupmoshat 20-24 vjeç ky tregues është rreth 45% dhe për 25-29 vjeçarët pothuajse 40%.

Shqipëria ka një normë të lartë dhe të popullsisë totale që është e rrezikuar nga varfëria, rreth 23%, e dyta pas Turqisë.

Rreziku i varfërisë në Europë raportohet 25.3%, përkthyer në rreth 18 mln individë. Vendet nordike dhe të Europës qendrore kanë shifrën më të ulët të popullsisë në rrezik varfërie.

Sipas Eurostat, risku i varfërisë është i lidhur fort me burimet e parave dhe me numrin e të punësuarve në një familje.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë