Lajme

Tatimet çelin rubrikën “Covid-19” për tu ardhur në ndihmë qytetarëve

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, për t’iu ardhur në ndihmë të gjithë tatimpaguesve, në këto kohë kufizimesh si pasojë e masave të marra nga qeveria në kuadër të mbrojtjes nga Covid-19, i ka dedikuar një rubrikë të veçantë situatës së krijuar nga pandemia, në faqen zyrtare të website-tit tatime.gov.al

Në këtë seksion “COVID-19” të gjithë qytetarët do të kenë mundësi të gjejnë informacione mbi të gjitha shërbimet dhe asistencën që ofrohet nga administrata e tatimeve.

Të gjithë qytetarët do të kenë mundësi të gjejnë të gjitha informacionet e nevojshme lidhur me këtë situatë, në rubrikën ‘’COVID-19’’, nëpërmjet nënmenuve:

Individë

Sipërmarrës

OJF & Ente Publike

Më Shumë