Lajme

Shqiptarët “vdesin” për bulmet…

Që shqiptarët janë “të varur” nga bulmeti kjo dihet dhe pranohet.

Por nuk mbetet vetëm në perceptim. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se në vitin 2017 sasia e qumështit të prodhuar për konsum është rreth 13 mijë ton, në rritje me 21,64 %, krahasuar me 2016.

Për të njëjtën periudhë vrojtimi të vitit 2017, sasia e qumështit të grumbulluar është rreth 131 mijë ton,duke shënuar rritje me 4,99 %, krahasuar me vitin 2016. Gjatë kësaj periudhe, sasia e qumështit të lopës të grumbulluar është rreth 110 mijë ton, duke shënuar një rritje me 6,55 %, krahasuar me 2016. Nga ana tjetër, në vitin 2017, sasia e grumbulluar e qumështit të deles është rreth 13 mijë ton, duke shënuar një rritje me 1,54 %, krahasuar me një vit më parë. Vetëm sasia e grumbulluar e qumështit nga dhitë rezulton me rënie, është rreth 9 mijë ton, duke shënuar një rënie me 8,04 %, krahasuar me vitin 2016.

Anketa e Qumështit dhe Nënprodukteve të tij është një vrojtim statistikor që kryhet pranë ndërmarrjeve të cilat grumbullojnë dhe përpunojnë qumësht në territorin e Republikës së Shqipërisë. Objektivi kryesor i vrojtimit vjetor të qumështit është të japë informacion të plotë për sasinë e qumështit të grumbulluar


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë