Jete & Stil

Puna nga shtëpia: të mirat dhe të këqijat e ‘smart working’

Për të marrë përfitimet më të mira nga performanca në distancë janë të nevojshme organizimi, disiplina dhe qartësia.
Puna nga shtëpia na shmang nga përballja me shpërnguljen rraskapitëse, nga kontakti i vazhdueshëm me kolegë të pakëndshëm dhe mjediset e zhurmshme dhe të mbingarkuara: e ashtuquajtura ‘smart working’ duket se është zgjidhja për shumë aspekte të pakëndshme të veprimtarisë sonë profesionale dhe në fakt mund të jetë një zgjidhje me shumë avantazhe si për punonjësit, ashtu edhe për kompanitë. Por nga ana tjetër, është e vërtetë që ka edhe disa aspekte negative dhe probleme. Ja disa këshilla për të kuptuar nëse kjo mënyrë pune mund të bëjë për ne dhe si mund të organizohemi në mënyrën më të mirë të mundshme.
Falë teknologjisë - Puna në distancë është e mundur falë përhapjes gjithnjë e më shumë të teknologjive: Rrjetet Wi-Fi janë gjithnjë e më të përhapura dhe na lejojnë në praktikë të anulojmë distancat, falë përdorimit të telefonave celularë dhe kompjuterëve. Një nga kompanitë më të rëndësishme të kërkimit të tregut në botë, ‘Korporata Ndërkombëtare e të Dhënave’, ka njoftuar se në vitin 2022 rreth 65 për qind e punëtorëve europianë do të jenë punëtorë nga telefoni dhe kompjuteri.
‘Smart working’, punë e zgjuar - Edhe nëse i përdorim ato me indiferentizëm, jo të gjitha termat e përdorur për t'iu referuar punës së kryer nga vende të ndryshme nga katër muret e zyrave janë sinonime. ‘Smart working’ me pak fjalë tregon një aktivitet pune që zhvillohet në një vend tjetër dhe jo në zyrat e kompanisë dhe që zakonisht përfshin vetëm një kthim të përjavshëm në zyrë. Puna nga shtëpia tregon një modalitet të ekzekutimit të performancës së punës së nënshtruar, të vendosur përmes marrëveshjes midis palëve, gjithashtu me format e organizimit sipas fazave, cikleve dhe objektivave dhe pa kufizime të sakta të kohës ose vendit të punës. Në praktikë ne punojmë një pjesë të kohës në kompani, pjesërisht jashtë saj, sipas marrëveshjeve midis palëve.
Avantazhet - ‘Smart working’ ofron shumë përparësi si për punonjësit, ashtu edhe për kompanitë. Punëdhënësi, përballë një investimi fillestar duke siguruar mjetet e nevojshme për punë (telefona dhe laptopë), sheh një rritje të produktivitetit të punonjësve (siç tregohet nga studime të shumta) dhe ka më pak nevojë për hapësirë për të vendosur tavolinat, parkingje, mensa të ndërmarrjes, etj. Ndërsa nga ana tjetër, punonjësit kursejnë kohën e udhëtimit ndërmjet shtëpisë dhe zyrës, stresin e udhëtimeve të pakëndshme ose trafikun. Në këtë mënyrë ata mund të menaxhojnë më mirë kohën e tyre, duke punuar pa kufizime kohore dhe me një mundësi më të madhe të menaxhimit fleksibël të hapësirave për jetën private. Puna në shtëpinë tuaj gjithashtu ju lejon të organizoni lirshëm punën dhe të punoni në një mjedis familjar. E fundit, antagonizmi minimizohet dhe kontaktet me kolegë të padëshiruar janë të kufizuara. Me pak fjalë, cilësia e jetës përmirësohet ndjeshëm dhe bashkë me të edhe kënaqësia në punë.
Disavantazhet - Sidoqoftë, të punosh nga shtëpia nuk është gjithmonë ideale. Duhet të jeni në gjendje që të ndani kohën për t’ia kushtuar punës dhe kohën për t’ia kushtuar familjes, për të shmangur shpërqendrimet dhe ndërprerjet e vazhdueshme gjatë punës, dhe në të njëjtën kohë të shmangni shqetësimet profesionale, kur duhet të përqendroheni te familja. Të qenit i lidhur nga shtëpia gjithashtu mund të gjenerojë keqkuptim të disponueshmërisë pa u ndalur, përfshirë mbrëmjet dhe fundjavat. Mund të ndodhë gjithashtu të ndihemi “të shkëputur” nga informacionet dhe kontaktet që ne do të preferonim t'i ndanim me kolegët dhe eprorët dhe të ndiejmë mungesën e shkëmbimit të ideve dhe ideve tipike për punën në ekip.
Disa këshilla për të organizuar ‘smart working’ - Krijimi i një hapësire në shtëpi vetëm për ne, e ndarë nga ambientet e zakonshme të shtëpisë.Shmangni punën në pozicione të parregullta (shtrirë në shtrat ose të përkulur në divan). Mjafton një tavolinë e vogël mbi të cilën të mblidhni “mjetet e punës” është ideale. Pajisuni me një karrige ergonomike dhe ndriçim të mirë.

Informoni anëtarët e familjes për karakteristikat e punës që bëni dhe nevojat tuaja, duke ndarë në këtë mënyrë edhe një sërë rregullash.

I njoftoni ata për nevojën që keni për të mos u shqetësuar dhe ndërprerë gjatë punës.

Vendosni një “orar pune” që ka një fillim dhe një afat dhe mundohuni që ta zbatoni sa më shumë që të jetë e mundur.

Ndaloni së menduari për punën në fund të ditës dhe kushtojini gjithë vëmendjen dhe kohën tuaj familjes ose miqve.

Organizoni ditën në mënyrë që të keni disa pauza për t'u shtrirë dhe për të rritur përqendrimin.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë