Para

Pagamarrësit shtylla kryesore e arkës së shtetit edhe në janar. Rikthehet suficiti

Nga Gazeta 'SI' - Janari i 2024-s ka nisur mbarë për arkën e shtetit, ku janë mbledhur mbi 54 mld lekë nga taksat. Vlera është disa herë më e lartë se janari i 2023-shit, kur u arkëtuan 35.4 mld lekë dhe ka kaluar edhe planin e periudhës.

Konstatimi se “pagamarrësit po mbajnë shtetin” vijon të qëndrojë edhe për janarin, ku kontributet shoqërore e shëndetësore, bashkë me tatimin mbi të ardhurat kanë pasur rritjen më të fortë, lidhur kjo me rritjet e pagave në shtet.

Fillimisht, kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, të cilat u realizuan në masën 15 miliardë lekë, me 2 miliardë lekë më shumë se Janari 2023, si dhe realizim 107.2% të planit. Tatimi mbi të ardhurat personale ka pasur gjithashtu perfomancë pozitive me rritje në 8.6 % duke arritur në 5.7 mld lekë, ndërsa tatim fitimi kontribuoi me rritje në masën e 462 milionë lekë

TVSH-ja regjistrohet me një rritje prej 1.3 miliardë lekë krahasimisht me një vit më parë, duke arritur në 18.3 mld lekë,  si dhe taksat nacionale me 14.6% më shumë.

Ndërsa të ardhurat doganore u realizuan në vlerën 15 miliardë lekë, ose 1.6% më pak se janari i vitit 2023, ku ndikim kryesor ka pasur ulja e të ardhurave nga TVSH-ja në import, për shkak të luhatjeve të kursit të këmbimit.

Lidhur me shpenzimet buxheti i është rikthyer suficitit dhe mosrealizimit të plotë të shpenzimeve kapitale.

Shpenzimet e përgjithshme publike, për muajin e parë të vitit 2024, arritën në rreth 38.6 miliardë lekë me një realizim në masën 89.2 për qind të planit të periudhës.

Niveli i suficitit në muajin e parë të vitit 2024 rezultoi në rreth 15.8 miliardë lekë.


Copyright © Gazeta “Si”


Lajme të lidhura

Më Shumë