Arsim

Kush është më i keqi i klasës kur bëhet fjalë për tu regjistruar në universitet?

50,4 % e të rinjve shqiptarë që mbarojnë maturën, shkojnë në universitet. Më shumë se 40% e të rinjve në Europën Liondore dhe 80%e të rinjve të Europës Qendrore që përfundojnë gjimnazin, shkojnë po ashtu në Universitet.

The Economis ka përmbledhur të dhënat në një grafik sipas rajoneve për të kuptuar se cili rajon e ka qasje prioritare arsimin univeristar...


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë