Paratë e Pista

Korrupsioni i kushton ekonomisë globale 3.6 trilionë dollarë çdo vit

Shuma e kostove vjetore të korrupsionit ndërkombëtar arrin një shifër tronditëse prej 3.6 trilionë dollarësh, në formën e rryshfeteve dhe parave të vjedhura.

Kjo është raportuar prej Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, António Guterres.

Korrupsioni mund të shfaqet në forma të ndryshme: rryshfet, përvetësim, pastrim parash, evazion taksash dhe nepotizëm, sa për të përmendur disa forma të korrupsionit. Në çfarëdo forme të jetë, korrupsioni përherë vjen në kurriz të dikujt, dhe shpesh si pasojë e institucioneve më të dobta, mirëqënies së paktë, mohimit të shërbimeve bazë, më pak punësim dhe më shumë fatkeqësi mjedisore.

“Lufta kundër korrupsionit është një shqetësim global sepse korrupsioni gjendet sin ë vendet e pasura dhe në ato të varfra, dhe të dhënat tregojnë që korrupsioni godet njerëzit e varfër në mënyrë të pabarabartë,” shkruajnë Kombet e Bashkuara në saitin e tyre. “Kjo kontribuon në paqëndrueshmëri, varfëri dhe është një faktor dominues që shtyn vendet e brishta drejt dështimit të shtetit.”

Lista e korrupsionit të Kombeve të Bashkuara është “një nga pengesat më të mëdha” për arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm 2030, të cilat përfshijnë eliminimin e varfërisë dhe urisë, si dhe përmirësimin e arsimit, mirëqenies dhe infrastrukturës. Për këtë arsye, Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin kanë udhëhequr një fushatë ndërkombëtare për të pajisur të gjithë, nga politikanët deri te sindikatat, me taktika për të luftuar korrupsionin në vendet e tyre.

1 në 4 njerëz në botë kanë paguar rryshfet

Një vrojtim i Transparency International 2017, që përfshin përgjigjet e 162,136 personave, tregoi se 25 % e njerëzve në mbarë botën kanë paguar një rryshfet për të pasur akses në shërbimet publike në 12 muajt e fundit. Ndoshta jo në mënyrë të beftë, 57 % e njerëzve u përgjigjën se qeveria po punonte keq në luftën kundër korrupsionit. Vrojtimi gjeti gjithashtu se policët dhe zyrtarët e zgjedhur ishin renditur si grupet më të korruptuara, bazuar në mesataren globale.

Lajmi i mirë është se më shumë se gjysma e njerëzve të anketuar thanë se ndjehen të fuqishëm për të ndryshuar situatën. Kjo është një ndjesi që Kombet e Bashkuara shpresojnë të promovojnë në vitet e ardhshme.

“Njerëzit shpesh besojnë se ata janë mëshira e korrupsionit dhe se kjo është vetëm një “mënyrë jetese”, shkruajnë Kombet e Bashkuara në sajtin e tyre. Megjithatë, çdo shoqëri, sektor dhe qytetar do të përfitonte në jetën e tyre të përditshme nga bashkimi kundër korrupsionit “.

*Burimi: Forumi Ekonomik Botëror

Më Shumë