Art dhe Kulture

Art dhe Kulture
Nga marrëdhënia e tyre, e përbërë nga një pasion dërrmues, tradhti dhe xhelozi, lindi një personazh kulti: James Bond. Pena e Ian Fleming, babai i agjentit 007, u ndikua fuqimisht nga marrëdhënia me gruan e tij, Ann. Dëshmi për këtë janë më shumë se 160 letra të...