Art dhe Kulture

Art dhe Kulture
Devon Van Houten Maldona pyet artistët dhe kuratorët të imagjinojnë ndryshimet dhe trendet që do të influecojnë botën e artit në dy dekadat e ardhshme. E ardhmja mund të jetë e paditur për ne, por disa gjëra janë të pamohueshme, si ndryshimet klimatike, ndryshimet...