Art dhe Kulture

Fotografi
Delegacioni i BE-së në Shqipëri u shpreh sot se Muzeu Marubi mund të vizitohet në 3D, pa qenë nevoja të shkohet në Shkodër. Delegacioni i BE-së shprehet se “nuk keni pse shkoni në Shkodër për të vizituar Muzeun Marubi. Derisa muzeu të hapet përsëri, ju dhe të...
Art dhe Kulturë
Nga Autori...