Art dhe Kulture

Libra
Tadeusz Różewicz, i ndarë nga jeta në moshën 92 vjeçare ishte një nga poetët e mëdhenj “dëshmitarë” të Europës, jeta e të cilit ishte e prekur drejtpërdrejt nga ngjarjet sizmike të shekullit të 20-të. “Brezi im i asgjësuar është tanimë i shkuar dhe në agoni, i mashtruar...