Treg

BB: Tregtia Online më e dobëta në rajon. 40% e shqiptarëve s’blejnë se nuk dinë anglisht

Klientët shqiptarë duhet të arsimohen dhe transaksionet në internet duhet të mbështeten nga një kornizë e fortë rregullatore. Ligji duhet të sigurojë mbrojtje për të gjitha palët e përfshira, duke ndërtuar besimin në ekonominë dixhitale.
Në një raport të fundit për tregtinë online, Banka Botërore vëren se ky treg në Shqipëri është më i pazhvilluari në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Dëshironi të VAZHDONI Së lexUARi artikullin?

Abonohu tani, është falas!


Më Shumë