Trend

10 trendet botërore të konsumatorëve për vitin 2021

Mesa duket shumȅ nga sjelljet e formuara tȅ konsumatorȅve gjatȅ pandemisȅ sȅ Koronavirusit do tȅ qȅndrojnȅ mȅ gjatȅ, kȅshtu parashikojnȅ studiuesit e tregut nga Euromonitor International.

Nȅ 2021, konsumatorȅt do tȅ jenȅ mȅ kȅrkues, kreativȅ dhe nervozȅ. Njerȅzit presin zhvillime tȅ reja  nga firmat qȅ pȅrdorin, alternativa tȅ reja nga shȅrbimet digjitale nȅ pȅrditshmȅrinȅ e tyre dhe mȅ shumȅ ndihmȅ nȅ mirȅqenien e shȅndetit fizik dhe mendor.

Ndonȅse disa nga trendet e reja lidhen drejtpȅrdrejtȅ me pȅrhapjen e Kovid-19, si rritja e masave tȅ sigurisȅ dhe kȅrkesa pȅr mȅ shumȅ ambjente tȅ hapura. ‘’K ȅto ndryshime ndodhȅn shpejt dhe do tȅ jenȅ pjesȅ pȅr njȅ kohȅ tȅ gjatȅ’’- thotȅ Alison Angus nga Euromonitor.

Euromonitor-i, njȅ firmȅ pȅr studimet e tregut botȅror me qendȅr nȅ Londȅr, ka nxjerrȅ parashikimet qȅ nȅ vitin 2010.Vitin e kaluar, 3 muaj pas publikimit tȅ parashikimeve pȅr 2020,u rishikuan kȅto parashikime lidhur me ndryshimet e mȅdha qȅ ndodhȅn nȅ sjelljen konsumatorë tȅ nxitur nga pandemia ku shtȅpia u bȅ qendȅr pune, shkolle dhe argȅtimi. U vu re njȅ pauzȅ e aktiviteteve shqetȅsuese pȅr ruajtjen e privatȅsisȅ.

Parashikimet e tyre nuk kanȅ qenȅ gjithmonȅ tȅ sakta. Nȅ vitin 2018 Euromonitor-i parashikoi njȅ rritje tȅ tregut tȅ ushqimeve lidhur me intolerancȅn ushqimore dhe rritje tȅ tregut tȅ produkteve kozmetike. Kjo gjȅ nuk ndodhi sepse  regjime tȅ tilla janȅ tȅ vȅshtira pȅr tu menaxhuar. Vitin e kaluar u prit njȅ rritje e pȅrdorimit tȅ produkteve mȅ shumȅ se njȅ pȅrdorimshme, por nuk u arrit si pasojȅ e pȅrhapjes sȅ virusit dhe kujdesit higjienik tȅ konsumatorȅve. ‘’Qȅndrueshmȅria ekonomike u dȅmtua vitin qȅ shkoi, por mendoj se konsumatorȅt po kthehen pȅrsȅri drejt saj’’ –shprehet Angus.

Disa nga parashikimet e Euromonitor-it pȅr kȅtȅ vit:

Sensibilizim tȅ kompanive

Konsumatorȅt i kushtuan rȅndȅsi veprimeve tȅ kompanive tȅ ndryshme gjatȅ periudhȅs sȅ karantinimit dhe pȅr to cȅshtjet sociale apo mjedisore do tȅ kenȅ rȅndȅsi edhe pas rikthimit nȅ normalitet. Njerȅzit do tȅ ngrenȅ zȅrat mbi shȅndetin dhe mirȅqenien e punonjȅsve nȅpȅt kompani, ndihma pȅr qytetarȅt e komunitetit ku operon kompania dhe promovimin e objektiva pȅr tȅ arritur stabilitetin. Angus thotȅ se gjatȅ pandemisȅ, ajri u pastrua, bota e egȅr nisi tȅ rijetojȅ dhe cdo gjȅ ishte mȅ e mirȅ. Kȅshtu, njerȅzit kuptuan qȅ nȅ tȅ vȅrtetȅ e duan njȅ klimȅ mȅ tȅ gjelbȅr dhe mȅ tȅ pastȅr

Spontanitet dhe pȅrshtatje

Njerȅzve u mungojnȅ aktivitetet spontane qȅ bȅnin para pandemisȅ, blerjet impulsive, daljet, punȅt apo edhe thjesht darkat nȅ vende publike. Kȅshtu, ato kȅrkojnȅ  njȅ eksperiencȅ tȅ ngjashme dhe nȅ botȅn digjitale, ku bȅjnȅ pjesȅ tashmȅ. Studiuesit thonȅ se konsumatorȅt mȅ tȅ rinj nȅ moshȅ, preferojnȅ interaksionin digjital, ndȅrsa 68% e konsumatorȅve mbi 60 vjec preferojnȅ tȅ flasin drejtȅpȅrdrejtȅ me pȅrfaqȅsuesit e sektorit tȅ shȅrbimeve. ‘’Ne tȅ gjithȅ kemi nevojȅ pȅr njȅ kafe me vete, njȅ dhe njȅ ndalesȅ pȅt drekȅ diku. Kompanitȅ duhet tȅ  gjejnȅ njȅ mȅnyre pȅr tȅ na mundȅsuar pȅrsȅri kȅtȅ spontanitet,’’ thotȅ Angus.

Ajȅr tȅ pastȅr

Euromonitor-i thotȅ se dhe pas daljes nga pandemia, njerȅzit do tȅ kenȅ shumȅ dȅshirȅ tȅ qȅndrojnȅ apo tȅ punojnȅ nȅ ambjente tȅ hapura. ‘’Bizneset duhet tȅ krijojnȅ oazet e tyre tȅ jashtme.’’ ‘’Pȅrshtatja me stilin e ri tȅ jetesȅs mund tȅ jetȅ e vȅshtirȅ dhe e kushtueshme, varur dhe nga ndryshimet meteorologjike, por ambjentet e ndȅrtuara nȅ hapȅsira tȅ jashtme, strukturat e ndriçimit dhe tȅ ngrohjes do tȅ paguajnȅ veten e tyre nga tȅrheqja qȅ kanȅ njerȅzit pȅr vende tȅ sigurta dhe tȅ bukura.

Bota fizike dhe digjitale

Videotelefonatat, smartfonat, pajisjet teknologjike sollȅn njȅ realitet paralogjik  gjatȅ pandemisȅ ku tȅ gjithȅ u bashkuan virtualisht ndonȅse larg fizikisht. Bashkimin dhe zȅvȅndȅsimin e botȅs fizike dhe  digjitale, Euromonitor-i e quan ‘’figjitale’’- njȅ krijim ku individȅt jetojnȅ, punojnȅ, mȅsojnȅ dhe luajn nȅ tȅ vȅrtetȅ dhe nȅ linjȅ. Kompanitȅ do ta kenȅ tȅ nevojshme tȅ ofrojnȅ mȅnyra tȅ reja pȅr tȅ kombinuar botȅn fizike dhe digjitale pȅr tȅ rritur numrin e klientȅve tȅ tyre. Gjatȅ pandemisȅ njerȅzit  u pȅrshtatȅn lehtȅsisht me realitetin ‘’figjital’’ dhe do tȅ jetȅ pranȅ nesh pȅr shumȅ kohȅ. Angus shprehet se: ‘’Fȅmijȅt tanȅ nuk e dyshojnȅ nȅse njȅ gjȅ e re ka teknologji nȅ tȅ apo jo, thjesht presin qȅ edhe njȅ arush pellushi tȅ ketȅ lidhje me teknologjinȅ. Me kȅtȅ gjeneratȅ ky ȅshtȅ normaliteti i ri.’’

Plane tȅ reja

Tȅ qȅndruarit nȅ shtȅpi i ka bȅrȅ njerȅzit mȅ kreativȅ me kohȅn e tyre dhe mȅ tȅ organizuar gjatȅ ditȅs duke manovruar kohȅn me punȅn, familjen dhe jetȅn personale. Tȅ bȅrit kaq shumȅ detyra njȅherȅsh ka rritur pritshmȅritȅ e konsumatorȅve pȅr mȅ shumȅ fleksibilitet nga kompanitȅ. Euromonitor-i thotȅ se ka shumȅ mundȅsi qȅ konsumatorȅt tȅ kȅrkojnȅ tȅ praktikohet kultura e shȅrbimit 24 orȅsh.

Shpenzime pȅr tu hakmarrȅ

Shumȅ njerȅz janȅ mosbesues qeverisȅ dhe keqinformimi apo paragjykimet po e ushqejnȅ mȅ shumȅ kȅtȅ krizȅ besimi. Kjo solli ‘’rebelimin’’ e disa konsumatorȅve tȅ cilȅt menduan tȅ vendosnin nevojat dhe dȅshirat e tyre parȅsore. Karantinimi solli nȅ jetȅ shpenzimet ‘’pȅr hakmarrje’’, ku njerȅzit pas mbylljes nȅ shtȅpi pȅr disa muaj shkonin nȅpȅr festa tȅ organizuara nȅ kundȅrshtim me ligjin dhe luanin lojȅra tȅ fatit online. Shitjet e pijeve alkoolike, ushqimeve tȅ paketuara dhe videolojȅrat po pȅsojnȅ rritje sipas Euromonitor-it, si pasojȅ shpenzimeve ‘’hakmarrȅse’’. ‘’Kȅto shpenzime bȅhen zakonisht nga njerȅz tȅ cilȅt kanȅ patur fitime gjatȅ  periudhȅs sȅ karantinimit dhe kanȅ kursyer shuma parash. Kȅshtu kȅto njerȅz kȅnaqin veten e tyre dhe ndihen mȅ mirȅ me veten,’’ -  tregon Angus. 

Kursime tȅ arsyeshme

Nȅ kundȅrshtim me ato qȅ dȅshironin tȅ shpenzonin para, grupe tȅ tjera blerȅsish tȅ cilȅt kanȅ kaluar probleme financiare apo kanȅ humbur vendet e punȅs i mendojnȅ mȅ mirȅ shpenzimet qȅ do tȅ bȅjnȅ. Ka njerȅz tȅ cilȅt bȅjnȅ pjesȅ tek tȅ dy grupet. Shpenzojnȅ mȅ pak nȅ njȅ shȅrbim pȅr tȅ harxhuar mȅ shumȅ nȅ njȅ tjetȅr. ‘’Shpenzojnȅ pak pȅr tȅ shpenzuar shumȅ’’ ȅshtȅ trendi mȅ i ri gjatȅ pandemisȅ.

 Fiksimi pȅr tȅ qenȅ tȅ sigurtȅ

Siguria ȅshtȅ mirȅqenia e re . Larja e duarve e shpeshtȅ dhe mbajtja e maskave janȅ bȅrȅ veprime normale, ashtu si edhe shmangia e pagesave nȅ cash.  ‘’Njerȅzit ndiejnȅ rrezikun e pȅrkeqȅsimeve shȅndetȅsore dhe ne do tȅ jemi vigjilentȅ pȅr shumȅ gjatȅ.’’

Vigjilencȅ mȅ e madhe

Pandemia i detyroi konsumatorȅt tȅ risistemojnȅ jetȅt e tyre dhe tȅ testojnȅ stabilitetin e tyre mendor edhe pse nȅ njȅ situatȅ tȅ rrezikshme pȅr shȅndetin, vȅshtirȅsi ekonomike dhe nȅ izolim. Nga kjo gjȅ, ato po reflektojnȅ mbi prioritetet e tyre, balancimin midis punȅs dhe jetȅs dhe pȅr vetȅ veten e tyre. Duke piketuar kȅto konsumatorȅ , ofrohen tȅ mirat dhe shȅrbimet qȅ kanȅ pȅr qȅllim pȅrmirȅsimin e vetvetes dhe njȅ jetȅ tȅ mirȅ-menaxhuar. Shitjet e lodrave , instrumenteve muzikore, pajisjeve edukuese apo sportive pritet tȅ rriten.

Zhvillimi i punȅs nga shtȅpia

Puna nga shtȅpia ishte nȅ zhvillim qȅ para pȅrhapjes sȅ virusit Kovid, por masat e marra mȅ vonȅ e bȅnȅ tȅ mundur pȅr tȅ gjthȅ sa hap e mbyll sytȅ. Kjo gjȅ pritet tȅ vazhdojȅ edhe pas lehtȅsimit tȅ pandemisȅ.  Ky ndryshim ndikon nȅ shumȅ aspekte tȅ jetȅs, qȅ nga pȅrdorimi i teknologjisȅ, mȅnyra e tȅ ushqyerit dhe zgjedhjet e rrobave.  Ndȅrrimi i vendeve tȅ punȅs limiton shpenzime pȅr kafe, drekat e punȅs dhe shoqȅrimin me kolegȅt e punȅs. Ndonȅse veshjet dhe kujdesi ndaj vetes janȅ pjesȅ e rutinȅs, blerja e ushqimeve dhe  pijeve mund tȅ  kȅrkojȅ mȅ shumȅ kujdes dhe shpenzim pasi njerȅzit do tȅ mundohen tȅ rikrijojnȅ gatimet e restoranteve vetȅ nȅ kushte shtȅpie.


Copyright © Gazeta “Si”
Më Shumë