Ne rrjet

Vdekshmëria e lartë nga gripërat sezonalë në Itali si pasojë e popullsisë së plakur

Hulumtimi është kryer për sezonte 2013-2017 dhe incidenca është 9%.

Më shumë se 68,000 vdekje i atribuohen epidemive të gripit në të gjithë Italinë gjatë periudhës 2013/2017 sipas një hulumtimi që kishte për synim të studionte ndikimin e gripit në vdekshmërinë e lartë në të gjitha moshat në Itali.

Epidemitë e gripit sezonal japin një kontribut të konsiderueshëm në shkallën e vdekshmërisë vjetore në të gjithë botën, veçanërisht në mesin e personave të moshuar të moshës 65 vjeç e lart. Vdekjet e shkaktuara nga gripi janë shumë të ndryshueshme sipas vendit dhe sezonit (Iuliano et al., 2018). Faktorët që ndikojnë në këtë ndryshueshmëri mund të përfshijnë përputhjen midis viruseve që qarkullojnë dhe viruseve të përfshira në vaksinën sezonale; temperatura e mjedisit; mbulimi i vaksinimit dhe demografia e popullsisë (p.sh., përqindja e individëve të moshuar dhe / ose e individëve me kushte kronike) (Vestergaard et al., 2017; Bonanni et al., 2015; Rizzo, 2015).

Gjatë sezoneve të dimrit 2014/15 dhe 2016/17, në Europë u raportua numër i lartë i vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet (Mølbak et al., 2015, Vestergaard et al., 2017). Në të dy stinët, virusi mbizotërues që qarkullonte në Europë ishte A / H3N2, që shoqërohet më së shpeshti me vdekshmërinë e gripit tek të moshuarit (Vestergaard et al., 2017, ECDC / WHO, 2017, Rizzo et al., 2007 ). Në Itali, sezoni 2014/15 u karakterizua nga një bashkë-qarkullim i A / H1N1pdm09 (52%) dhe A / H3N2 (41%), ndërsa gjatë sezonit 2016/17, mbizotëronte virusi A / H3N2 (93% ) (NIH, 2018).

Vitet e fundit, Italia ka regjistruar kulmin e niveleve të vdekjes, veçanërisht midis të moshuarve gjatë sezonit të dimrit. Një normë vdekshmërie prej 10.7 për 1.000 banorë është vërejtur në sezonin e dimrit 2014/2015 (më shumë se 375,000 vdekje në kushte absolute), që korrespondon me rreth 54,000 vdekje të tepërta (+ 9.1%) krahasuar me 2014 (Signorelli dhe Odone, 2016) , duke përfaqësuar nivelin më të lartë të vdekshmërisë së raportuar që nga Lufta e Dytë Botërore në Itali (KB, 2019). Edhe pse vdekshmëria e tepërt r krijoi shqetësim mes studiuesve, autoriteteve shëndetësore dhe ekspertëve të shëndetit publik, ka qenë sfiduese për të identifikuar përcaktuesit e saj (Signorelli dhe Odone, 2016).

Vdekshmëria e tepërt nga gripi në Itali në sezonet e lartpërmendura është hulumtuar më parë në një studim shumëkombësh (Vestergaard et al., 2017; Michelozzi et al., 2016; Cislaghi et al., 2016), duke analizuar të dhënat e vdekshmërisë nga një kufi mostër e popullsisë italiane, dhe në një studim që përqendrohet në një rajon të vetëm italian (Fedeli et al., 2017).

Studimi i tanishëm synon të hetojë dy kulmet e vdekshmërisë të vërejtura në Itali gjatë vitit 2015 dhe 2017, duke iu referuar: a) të dhëna të regjistrimit të vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet nga 2013 deri në 2017; b) të dhëna të mbikëqyrjes së sëmundjes së gripit sezonal, nga 2013/14 deri në 2016/17 (java 42 deri në javën 17); c) të dhëna të mbikëqyrjes virologjike nga 2013/14 deri në 2016/17 (java 42 deri në javën 17) dhe d) të dhëna për temperaturën e mjedisit për të njëjtat vite. Qëllimi përfundimtar ishte vlerësimi i vdekjeve që i atribuohen gripit dhe kontributi i ndryshimit të temperaturës në vdekshmërinë e tepërt gjatë sezoneve të studiuara nga gripi, duke përdorur një model të shumëfishtë regresioni.

Në stinën e dimrit nga 2013/14 deri në 2016/17, një mesatare e vlerësuar prej 5,290,000 raste me grip në Itali, korrespondon me një incidencë prej 9%.

Studimi është kryer nga një grup shkencëtarësh që punojnë pranë institucioneve të ndryshme mjekësore dhe kërkimore në Itali.

Sipas studimimt Italia ka treguar një vdekshmëri të lartë prej gripit, krahasuar me vendet e tjera europiane dhe vdekjet më së shumti janë mes të moshuarëve.

Grupi i studiuesëve ka përdorur metodat EuroMomo dhe FluMomo për të vlerësuar trendin vjetor të shkallës së vdekjeve të larta prej gripit sipas grupmoshave. Të dhënat e popullsisë u siguruan nga Instituti Kombëtar i Statistikave, të dhënat mbi sëmundjen si gripi dhe rastet e konfirmuara të gripit u siguruan nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë. Si tregues i aktivitetit të përjavshëm të gripit (IA) është miratuar indeksi Goldstein, i cili është produkti i përqindjes së pacientëve të parë me sëmundje të ngjashme me gripin (ILI) dhe përqindjen e mostrave pozitive të gripit, në një javë të caktuar.

Rezulton që numri i vdekjeve të larta 7.027 persona, 20,259 persona, 15,801 persona dhe 24.981 persona në sezonet 2013/14, 2014/15, 2015/16 dhe 2016/17, kanë ardhur prej gripit sipas përdorimit të indeksit Goldstein. Norma mesatare vjetore e vdekshmërisë për 100,000 banorë varion nga 11.6 në 41.2 %  me shumicën e vdekjeve të lidhura me gripin në vit të regjistruar tek të moshuarit.

Sidoqoftë, sipas studimit, fëmijët më pak se 5 vjeç raportuan gjithashtu një normë të konsiderueshme të vdekjes nga gripi në sezonet 2014/15 dhe 2016/17 ( respektivisht 1.05 / 100,000 dhe 1.54 / 100,000 banorë).

Pra nga 68,000 vdekje që i atribuohen epidemive të gripit në periudhën e studimit, numri i lartë i vëzhguar i vdekjeve nuk është plotësisht i papritur, duke pasur parasysh numrin e lartë të personave të brishtë e të të vjetër që jetojnë në Itali. Si përfundim, paparashikueshmëria e virusit të gripit vazhdon të paraqesë një sfidë të madhe për profesionistët shëndetësorë dhe krijuesit e politikave shëndetësore. Megjithëkëtë,  sugjeron studimi,vaksinimi mbetet mjeti më efektiv për uljen e barrës së gripit, dhe përpjekjet për të rritur mbulimin e vaksinave dhe futjen e strategjive të reja të vaksinave (siç janë vaksinimi i fëmijëve të shëndetshëm) duhet të konsiderohen për të zvogëluar vdekshmërinë e tepërt të atribuuar nga gripi që përjetohet në Itali dhe në Europë në sezonet e fundit./elsevier.com/


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë