Biznes

Si i paguan personi fizik kontributet

Xhiro vjetore deri në 2 milion? Nëse je person fizik, duhet  të deklarosh dhe paguash Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore dhe Tatimin mbi të Ardhurat Personale; Tatimin e Thjeshtuar mbi Fitimin; dhe Tatimin në Burim. Por nuk je subjekt i TVSH dhe Tatimit mbi fitimit.

Sipas ligjit, Person Fizik është një individ që kërkon të ushtrojë një aktivitet tregtar të pavarur dhe është  i vetëpunësuar, i vetëm dhe/ose me punëmarrës anëtarë të papaguar të familjes dhe persona të tjerë. Personi fizik regjistrohet si i tillë në Qendrën Kombëtare të Biznesit.


Copyright © Gazeta “Si”Më Shumë