Trashëgimi

Restaurohet Kurani 100-vjeçar

Një kuran 100-vjeçar është restauruar duke iu nënshtruar një procesi të mirëfilltë trajtimi, të krahasueshëm me kirurgjinë.

Restaurimi i librave të shenjtë meriton një përkujdesje të posaçme. Dorashka, maska dhe pajime metalike, janë takëmet bazë të laboratorit, ku botimi i sjellë nga zotëruesi ka kaluar në një seri etapash, sikurse janë: dezinfektimi, pastrimi me gomat pluhur, larja në vaska, deacafikimi në vaska, pastrimi nga mbishtresat, riintegrimi i pjesëve të humbura me letër japoneze, restaurimi i kapakut, qepja e fletëve dhe lidhja e fletëve me kapakun. Ky proces pune është finalizuar me dorëzimin e Kuranit të rijetësuar tek zotëruesi.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë