Para

OKB plan 97 mln dollarë për rimëkëmbjen e Shqipërisë

Janë 97, 4 mln dollarë që OKB ka vënë në dispozicion për Shqipërinë që të rimëkëmbet prej pasojave të pandemisë COVID-19.

Ekipi i OKB-së në Shqipëri ka zhvilluar një program të detajuar të përgjigjes socio-ekonomike për 12-18 muajt e ardhshëm.

Plani i propozuar përcakton ofertën e konsoliduar të agjencive të Kombeve të Bashkuara për përgjigjen socio-ekonomike dhe rimëkëmbjen duke plotësuar Planin Kombëtar të Reagimit të Qeverisë së Shqipërisë  dhe Planin aktual të Përgatitjes dhe Reagimit Strategjik Kombëtar.

Plani ka për qëllim të sigurojë një përpjekje gjithëpërfshirëse për të adresuar ndikimet shumëdimensionale të COVID-19, dhe për të mbrojtur nevojat dhe të drejtat e njerëzve që jetojnë nën presionin e pandemisë, me një përqendrim në grupet më të rrezikuara dhe njerëzit që rrezikojnë të lihen pas.

Plani identifikon 113 veprime prioritare që synojnë promovimin e zhvillimit socio-ekonomik në Shqipëri duke minimizuar dhe zbutur ndikimin negativ të COVID-19, dhe duke ndërtuar përpara më të mirë-COVID në një rrugë të qëndrueshme për arritjen e SDG-ve.

Ai kërkon të mbështesë Qeverinë e Shqipërisë në rimëkëmbjen e vendit duke u bazuar në pesë shtylla:

Mbrojtja e sistemit dhe shërbimeve dshëndetësore – udhëhequr nga OBSH

Mbrojtja sociale dhe shërbimet themelore – udhëhequr nga UNICEF

Mbrojtja e vendeve të punës dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dhe aktorët më të prekshëm prodhues – e udhëhequr nga UNDP

Përgjigja makroekonomike dhe bashkëpunimi shumëpalësh – udhëhequr nga Zyra e Koordinatorit të Përhershëm të OKB

Kohezioni social dhe rezistenca e komunitetit – udhëhequr nga UNDP.

Plani për Shqipërinë vjen pas shpalljes që Sekretari i Përgjithshëm të OKB bëri në 4 maj të kornizës globale të OKB për reagimin e menjëhershëm social-ekonomik ndaj COVID-19.


Copyright © Gazeta “Si”Më Shumë