Keshilla

Nuk paguheni njësoj sa kolegu mashkull? Disa ide si të fitoni të mira të tjera nga puna

Gratë, për të njëjtën punë, vazhdojnë të fitojnë më pak se homologët e tyre meshkuj. Por diçka mund të bëhet.
Realiteti është i njohur mbi të gjitha për gratë: për detyra dhe role të barabarta, hendeku i pagave midis dy gjinive, i ashtuquajturi hendeku gjinor i pagave, është ende i rëndësishëm dhe larg nga tejkalimi. Shpesh, negociatat individuale me punëdhënësin nuk çojnë në rezultate domethënëse, por mund të shfrytëzohet mundësia për të kontrolluar disa lëshime për aspekte që nuk janë rreptësisht monetare, por megjithatë të rëndësishme për veten, për cilësinë e jetës dhe për zhvillimin profesional të dikujt.
Sipas të dhënave më të fundit të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) në 2019, hendeku i pagave në orë midis burrave dhe grave qëndron në 5.6% për punëtorët me kohë të plotë, ndërsa, sipas të dhënave të Eurostat, duke iu referuar 2017-ës, në sektorin privat delta madje arrin 20%. Nëse negocimi i drejtpërdrejtë, në frontin ekonomik, nuk jep rezultate të mira, për të kapërcyer të paktën një pjesë të këtij boshllëku mund të zbatohen disa masa, duke zhvendosur vëmendjen tek elementët e tjerë jo-monetarë, por që mund të bëjnë ndryshimin në cilësinë e jetës dhe në kënaqësinë e punës.
Alessandra Giordano, drejtuese e kompanisë ‘Gi Group’ në proceset e zhvillimit dhe kalimit në karrierë, e cila përmes projektit ‘[email protected]’ ndihmon kompanitë në menaxhimin e integruar të maternitetit të punonjësve, shpjegon se kjo gjë varet para së gjithash nga qëndrimi i grave punëtore.
“Gratë duhet të mësojnë të jenë më të sigurta në veten e tyre dhe të hezitojnë më pak në kërkesa, edhe kur bëhet fjalë për rritjen e pagave, madje edhe nga nënat”.
Sugjerimi i Alessandra Giordano, në çdo rast, nuk është që të përqendroheni ekskluzivisht në shpërblim; ka aspekte të tjera që mund të jenë të dobishme për t’u marrë parasysh, sepse ato mund të përmirësojnë cilësinë e jetës së punës dhe të kompensojnë, të paktën pjesërisht, një pagë më të ulët. Për shembull, ju mund të përmirësoni jetën familjare dhe në të njëjtën kohë të mbroni profesionalizmin tuaj.
Kurse trajnimi; brenda fushëveprimit të një kompetence profesionale mbizotëruese ose një objektivi të ardhshëm të kompanisë, punëdhënësit mund t’i kërkohet të mbulojë shpenzimet për një Master të Arsimit të Lartë ose një Kurs specializimi në fund të së cilës të aplikojë për përgjegjësi të reja ose zhvillim të mundshëm të një zone me interes për kompaninë.
Fleksibilitet për oraret; në vend të një orari klasik, ju mund të kërkoni që të krijoni orare fleksibël, ose të caktoni kohë shtesë për ta përdorur për nevoja të ndryshme personale, nga intervistat në shkollë deri në vizitat mjekësore për fëmijë, deri te formula të tjera të dobishme për kujdesin për anëtarët e familjes.
Përfitime të ndryshme; shumë kompani i sigurojnë ato dhe mbulojnë një gamë shumë të gjerë mundësish, nga politikat shëndetësore deri te mbulimi i kostove arsimore për fëmijët. Gjëja e rëndësishme është të identifikoni artikujt e shpenzimeve vërtet të përshtatshme dhe përkatëse për nevojat tuaja specifike dhe t’i kërkoni ato. Nëse bëhet fjalë për propozime të reja, ato gjithashtu mund të sillen në vëmendjen e kompanisë, e cila kështu do të jetë në gjendje të shfrytëzojë sa më mirë mundësitë e mirëqenies së korporatave.
Dukshmëri e brendshme; ju mund të kërkoni që të përfshiheni në projekte të reja që japin mundësi për rritje profesionale dhe dukshmëri. Përvojat e këtij lloji mund të jenë me vlerë të madhe individuale dhe të cilësohen si shumë shpërblyese.
Dukshmëri e jashtme; të keni mundësinë për të marrë pjesë në ngjarje, seminare ose forume si ambasadorë për kompaninë tuaj, ndoshta në projekte dhe nisma që lidhen me aftësitë tuaja specifike.

 

Më Shumë