Politike

Dialogu politik, bashkëpunimi me OLAF dhe ‘Beleri’/ BE nuk vendos datë për hapjen e kapitujve për Shqipërinë

Bashkimi Evropian nuk ka vendosur dhe kësaj here datë për hapjen e kapitujve për Shqipërinë.

Në Konkluzionet e Këshillit për Zgjerimin, të miratuara nga Këshilli më 12 dhjetor për Malin e Zi, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, Bosnje-Hercegovinën, Kosovën, Turqinë, Ukrainën, Moldavinë dhe Gjeorgjinë, nuk përcaktohet datë për grupin e parë të kapitujve.

Tre janë pikat kryesore që vërehen në konkluzionet për Shqipërinë, domosdoshmëria për një dialog gjithëpërfshirës në vend, bashkëpunimi i shtuar në hetime, duke përfshirë Zyrën Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF) dhe mbrojtjen e pakicave kombëtare referuar edhe rastit ‘Beleri’

Konkluzionet për Shqipërinë nga Këshilli Europian   

Këshilli përshëndet konferencën e parë ndërqeveritare të mbajtur me Shqipërinë në korrik 2022.

Ai përshëndet progresin e reformave të bërë në vitin e kaluar, duke përfshirë përfundimin me sukses të takimeve të procesit të screening. Këshilli pret me padurim të ndërmarrë hapat e ardhshëm në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë dhe hapjen e grupit të parë negociues sa më shpejt të jetë e mundur.

Këshilli rikujton se dialogu politik gjithëpërfshirës dhe konstruktiv në vend mbetet thelbësor për të çuar përpara miratimin e reformave të lidhura me BE-në.

Këshilli mirëpret përparimin e bërë, veçanërisht në fushat bazike dhe sidomos në shtetin e së drejtës, zbatimin e vazhdueshëm të reformës gjithëpërfshirëse në drejtësi dhe reformën e administratës publike. Këshilli mirëpret që procesi i verifikimit ka vazhduar të përparojë në mënyrë të qëndrueshme dhe ka prodhuar rezultate të prekshme. Këshilli nënvizon rëndësinë e përshpejtimit të reformave të orientuara drejt BE-së dhe konsolidimit të mëtejshëm të zbatimit. Këshilli merr një shënim pozitiv për rezultatet konkrete të arritura nga Strukturat e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe bashkëpunimin e mirë të vazhdueshëm me agjencitë e zbatimit të ligjit të BE-së dhe shteteve anëtare. Përpjekjet për të krijuar një histori solide në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet të vazhdojnë. Nevojitet gjithashtu bashkëpunim i shtuar në hetime, duke përfshirë Zyrën Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF).

Këshilli i bën thirrje Shqipërisë të vazhdojë përpjekjet e saj për të forcuar më tej mbrojtjen e të drejtave themelore, lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes, si dhe të drejtat e personave që u përkasin pakicave. Këshilli nxit zbatimin e një reforme gjithëpërfshirëse të sektorit të tokës dhe konsolidimin e të drejtave të pronësisë në një mënyrë transparente, duke përfshirë mbajtjen e konsultimeve me të gjithë aktorët përkatës, duke përfshirë adresimin e rasteve të falsifikimit të dokumenteve dhe avancimin e shpejtë të procesit për regjistrim dhe kompensim. Këshilli mirëpret miratimin e legjislacionit shtesë për pakicat dhe vazhdon të nxisë Shqipërinë që të miratojë dhe zbatojë me shpejtësi aktet nënligjore të mbetura në lidhje me ligjin kuadër të 2017 për mbrojtjen e personave që u përkasin pakicave kombëtare në përputhje me standardet evropiane dhe me përfshirjen e të gjithë aktorëve përkatës. Këshilli nxit gjithashtu Shqipërinë të përfundojë të gjitha proceset që lidhen me regjistrimin kombëtar në transparencë të plotë dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Për migracionin, Shqipëria duhet të vazhdojë të përditësojë kuadrin ligjor me acquis të BE-së. Duke njohur progresin e bërë, Këshilli nxit Shqipërinë të përmbushë angazhimin e saj për të harmonizuar politikën e vizave të BE-së.

Për kriteret ekonomike, Këshilli mirëpret qëndrueshmërinë dhe rimëkëmbjen e fortë të ekonomisë shqiptare dhe inkurajon Shqipërinë të vazhdojë përpjekjet për të përmbushur më tej kërkesat e tregut të brendshëm të BE-së dhe për të përballuar presionin konkurrues dhe forcat e tregut brenda Bashkimit.

Këshilli mirëpret angazhimin e vazhdueshëm konstruktiv të Shqipërisë në bashkëpunimin rajonal. Këshilli vëren se marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimi rajonal mbeten elemente thelbësore të procesit të zgjerimit, si dhe të Procesit të Stabilizim-Asociimit.

Këshilli e përgëzon fuqishëm Shqipërinë për bashkëpunimin e saj të qëndrueshëm në çështjet e politikës së jashtme dhe në veçanti përafrimin e plotë me CFSP-në e BE-së, duke përfshirë masat kufizuese të BE-së – një shprehje e fortë e angazhimit strategjik të Shqipërisë në rrugën e saj drejt BE-së. Këshilli mirëpret pjesëmarrjen e vazhdueshme aktive të Shqipërisë në misionet dhe operacionet e BE-së në kuadër të CSDP-së së BE-së. BE-ja vlerëson gjithashtu Shqipërinë për angazhimin e saj aktiv si një anëtare jo e përhershme në Këshillin e Sigurimit të OKB-së në promovimin dhe mbrojtjen e rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla”


Copyright © Gazeta “Si”


Lajme të lidhura

Më Shumë