Biznes

Ndërtues e tregtarë karburantesh kujdes! Tatimet vëzhgojnë…

Shumë shpejt, në një afat të papërcaktuar tatimet do të nisin vizitat fiskale tek biznesi i ndërtimit dhe tregtarët e karburanteve.

Kjon nismë vjen pasi Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, bazuar në analizën e treguesve të performancës për periudhën Janar – Gusht 2018, ka konstatuar se tatimpaguesit e këtyre dy sketorëve kanë deklaruar ulje të qarkullimit.

Kjo do të thotë që niveli i mospërmbushjes tatimore nga tatimpaguesut e këtyre sektorëve është në nivele jo të duhura.

Administrata Tatimore ka deklaruar se nuk do të tolerohet asnjë shkelje e ligjit prandaj i fton bizneset që të korrigjojnë vetëdeklarimet. Tatimet shpjegojnë që nuk do të vendosen penalitetete, por kërkon përmbushjen vullnetare dhe të menjëhershme të detyrimeve që ngarkohen nga legjislacioni në fuqi.


Copyright © Gazeta “Si”Më Shumë