Biznes

Ndërtues e tregtarë karburantesh kujdes! Tatimet vëzhgojnë…

Shumë shpejt, në një afat të papërcaktuar tatimet do të nisin vizitat fiskale tek biznesi i ndërtimit dhe tregtarët e karburanteve.

Kjon nismë vjen pasi Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, bazuar në analizën e treguesve të performancës për periudhën Janar – Gusht 2018, ka konstatuar se tatimpaguesit e këtyre dy sketorëve kanë deklaruar ulje të qarkullimit.

Kjo do të thotë që niveli i mospërmbushjes tatimore nga tatimpaguesut e këtyre sektorëve është në nivele jo të duhura.

Administrata Tatimore ka deklaruar se nuk do të tolerohet asnjë shkelje e ligjit prandaj i fton bizneset që të korrigjojnë vetëdeklarimet. Tatimet shpjegojnë që nuk do të vendosen penalitetete, por kërkon përmbushjen vullnetare dhe të menjëhershme të detyrimeve që ngarkohen nga legjislacioni në fuqi.

 

Më Shumë