Financa Personale

Milionerët e vegjël shqiptarë

Në Shqipëri ishin kontribuues në skemën e sigurimeve shoqërore rreth 752 mijë persona, sipas një mesatare mujore, por vetëm 4% e tyre raportuan se kanë rroga bruto mbi 120,000 lekë në muaj.

Sipas të dhënave të INSTAT, grupi i kontribuuesve me paga mbi 120 lekë u zgjerua me 1% më 2017 në krahasim me 2016. Në raport me totalin, ky grup zë një peshë shumë të vogël dhe përfaqësohet nga punonjësit e administratës publike dhe drejtuesit në nivelit të lartë në ketë segment që kanë paga mbi 120,000 lekë.

Ekstremi i tjetër i skemës së kontribuuesve, ata që paguajnë sigurimet me pagën minimale 240 mijë lekë, zë 30% të totalit të numrit të kontribuuesve. Gjithsesi ky grup në vitin 2017 u tkurr me 2 pikë përqindje në krahasim me vitin 2016.

Gjithashtu nga të dhënat e INSTAT vërehet rritje e grupit të kontribuuesve me pagë 60,001-95,000 mijë lekë. Ky grup në vitin 2017 zuri 17% të totalit të kontribuuesve me 2017 nga 14 për qind që ishte me 2016.

Shqipëria ka një nivel të lartë informaliteti në sektorin e pagave ne krahasim me rajonin.

Me vetëm 5.2% të PBB-së, vendi ynë mbledh të ardhura nga sigurimet shoqërore e shëndetësore sa gjysma e mesatares së rajonit. Në Serbi dhe Mal të Zi, ky tregues i kalon 12% të PBB-së.

Ky është një tregues i informalitetit të lartë të punës në vend, teksa një pjesë e madhe e punonjësve deklarojnë paga minimale, por edhe e faktit që Shqipëria ka një numër të lartë të të punësuarve në sektorin bujqësor, që paguajnë kontribute minimale, ose nuk paguajnë fare. Sipas INSTAT, në fund të gjashtëmujorit të parë 2017, të punësuarit në fshat (që në fakt konsiderohen të vetëpunësuar) përbënin 42% të totalit.

Kontributi për Sigurime Shëndetësore në Shqipëri është 3.4%, ndërsa Kontributi për Sigurime Shoqërore është 24.5%. Punëdhënësi paguan 16.7% të kontributeve, ndërsa punëmarrësi paguan 11.2% të kontributeve. Krahasuar me vendet e rajonit, normën më të lartë të kontributeve për sigurimet shoqërore e ka Serbia, e ndjekur nga Bosnjë-Hercegovina dhe vendi ynë. Nivelin më të ulët e mban Kosova me vetëm 10%.

Që nga viti 2014 Shqipëria aplikon tatimin progresiv mbi pagat, i cili duket se ka nxitur informalitetin në pagat e larta.

Aktualisht shkalla e tatimit për pagat deri në 30 mijë lekë është zero, për pagat nga 30-130 mijë lekë është 13% e shumës mbi 300 mijë lekë dhe pagat mbi 130 mijë lekë tatohen 13 mijë lekë plus 23% e shumës mbi 130 mijë lekë.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë