Keshilla

Kufizimi apo monitorimi i mediave sociale nuk do t’i mbrojë fëmijët

Në një mjedis në të cilin çdo bisedë duket se shkakton debat, një gjë për të cilën njerëzit mund të bien dakord është nevoja për t'i mbajtur fëmijët të sigurt në internet.

Ekspertët kudo në botë kanë vënë në dukje tendencat shqetësuese në shëndetin mendor, vetëvlerësimin dhe mirëqenien e përgjithshme midis të rinjve, duke i lidhur ndonjëherë këto shqetësime me rritjen e përdorimit të internetit.

Është e qartë se kufizimet nuk po funksionojnë dhe politikëbërësit janë të gatshëm të ndërmarrin veprime. Por kufizimet e përmendura nga politikëbërësit në një seancë dëgjimore të Kongresit muajin e kaluar për të adresuar problemin, konkretisht, Akti i Sigurisë së Fëmijëve në internet (KOSA) dhe Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve në Mediat Sociale mund të bëjnë më shumë dëm sesa mirë.

Të dyja mbështeten në premisën se të miturit duhet të bllokohen nga aksesi i plotë i disa përmbajtjeve ose shërbimeve online. Megjithatë, kërkimet tregojnë se këto qasje nuk kanë gjasa të funksionojnë dhe madje mund t'i vënë disa fëmijë në rrezik më të madh duke i privuar nga hapësirat ku ata mund të kenë akses në informacione kritike për zhvillimin, shëndetin dhe sigurinë e tyre.

KOSA kërkon që kompanitë të dizajnojnë platformat e tyre në një mënyrë që të mos i ekspozojë të miturit ndaj përmbajtjes ose veçorive që mund të shkaktojnë ankth dhe rezultate të tjera negative të shëndetit mendor. Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve në Mediat Sociale i ndalon fëmijët nën 13 vjeç të aksesojnë tërësisht shërbimet online, duke përfshirë platformat e krijuara posaçërisht për fëmijët, dhe zgjeron përdorimin e teknologjisë së monitorimit për të monitoruar atë që fëmijët, përfshirë ata nën 18 vjeç, bëjnë në internet.

Mbajtja e fëmijëve larg përmbajtjeve "të dëmshme" kërkon një konsensus rreth asaj se çfarë është "dëm" dhe çfarë përmbajtje e shkakton atë dëm. Por përtej kësaj, hulumtimi nuk vërteton se kufizimi i fëmijëve nga aksesi i përmbajtjes ndihmon. Hulumtimet tregojnë se largimi i fëmijëve nga disa lloje të përmbajtjes i bën ata të përdorin më pak burime në internet. Por, adoleshentët, në veçanti, përdorin shërbimet online për të fituar akses në informacione jetike, duke përfshirë shëndetin seksual, fitnesin dhe ushqimin dhe problemet e shëndetit mendor.

Sipas sondazhit Global Kids Online 2019, fëmijët me prindër më pak kufizues priren të përdorin internetin për një sërë aktivitetesh informuese dhe krijuese, ndërsa fëmijët e prindërve më kufizues anojnë drejt aktiviteteve vetëm argëtuese. Një studim tjetër zbuloi se kufizimet i pengonin fëmijët të përdornin internetin për të kryer detyra të thjeshta si detyrat e shtëpisë.

Po, kufizimi mund të zvogëlojë ekspozimin e të miturve ndaj rreziqeve në një periudhë të menjëhershme duke i mbajtur ata larg, por në afat të gjatë mund të ketë pasoja të rëndësishme negative. Studiuesit argumentojnë se ky lloj kufizimi pengon të mësuarit e aftësive kritike, të tilla si ndërgjegjësimi në lidhje me privatësinë dhe shkrim-leximi digjital që fëmijët kanë nevojë për të mbrojtur veten në internet. Kufizimi i aksesit në internet për fëmijët dhe adoleshentët, siç do të bënte Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve në Mediat Sociale, mund t'i lërë të rinjtë të paaftë për të gjykuar dhe për këtë arsye të prekshëm kur ata në mënyrë të pashmangshme lundrojnë në mënyrë të pavarur në mjediset online.

Si KOSA ashtu edhe Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve në Mediat Sociale propozojnë gjithashtu mjete monitorimi prindërore për të ndihmuar kujdestarët të vëzhgojnë aktivitetet e fëmijëve të tyre në internet. Por kjo qasje ka gjithashtu probleme. Studiuesit zbuluan se mjetet ose aplikacionet e palëve të treta që monitorojnë aksesin në internet të fëmijëve prishnin marrëdhëniet prind-fëmijë, krijuan probleme midis fëmijëve dhe bashkëmoshatarëve të tyre dhe zakonisht nuk kishin ndikim pozitiv, madje ndonjëherë kishte një ndikim negativ.

Problemi me kufizimin dhe monitorimin është se ato minojnë besimin. Studiuesit zbuluan se adoleshentët duan të ketë besim në mes, dhe për këtë arsye në përgjithësi nuk reagojnë mirë ndaj prindërimit kufizues. Në një analizë të rishikimeve të aplikacioneve të sigurisë celulare nga 8 deri në 19 vjeç, 76% i dhanë aplikacioneve një rishikim me një yll, duke i përshkruar këto aplikacione si pushtuese të privatësisë së tyre dhe duke ndikuar negativisht në marrëdhëniet e tyre me prindërit.

Kompanitë e mediave sociale janë thelbësore në forcimin e sigurisë së fëmijëve në internet. Ata mund t'u ofrojnë fëmijëve dhe prindërve më shumë mjete për të kontrolluar përmbajtjen dhe ndërveprimet në platformat e tyre, si funksioni i ri i Threads që lejon përdoruesit të filtrojnë përmbajtjen bazuar në fjalë kyçe të zgjedhura.

Por kjo nuk mjafton dhe platformat e mediave sociale duhet të vazhdojnë të ndërmarrin hapa aktivë drejt dizajneve më të menduara për të rinjtë.

Burimi: CNN. Përshtati: Gazeta Si.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë