Treg

Europa në prag të një krize borxhi të pasurive të paluajtshme

Sipas një studimi të fundit nga CBRE Group, Europa është në prag të një krizë gjigande të borxhit në tregut imobiliar,  në 4 vitet e ardhshme. Studimi tregon se çereku i kredive të dhëna nga 2019-a në 2022-shin, 640 mld euro, nuk do të mund të rifinancohen, duke krijuar kështu një mungesë prej 176 mld eurosh.

Faktorët kryesorë të kësaj krize janë zhvlerësimi i pronave dhe mungesa e kreditit të disponueshëm, që është bërë gjithmonë e më i shtrenjtë. Gjithashtu, bankat kanë shtrënguar kreditimin për shkak të rënies së vlerave të banesave dhe rritjes së kredive me probleme në bilancet e tyre. Si rezultat, huamarrësit janë përballur me sfida më të mëdha në rifinancimin e borxhit të tyre me rënien e vlerave të pronave. Ndërsa disa kanë qenë në gjendje të injektojnë kapital të ri për të siguruar kredi të reja, të tjerët janë të detyruar të shesin pronat e tyre.

Raporti thekson se investitorët me ndikim në tregjet europiane të pasurive të paluajtshme kanë vuajtur veçanërisht në këtë mjedis sfidues. Ndërtesat e zyrave përbëjnë pothuajse gjysmën e mungesës së parashikuar, ndërsa pronat me pakicë, veçanërisht dyqanet e rrugëve të larta, përballen me një hendek prej 30% në borxhin e tyre fillestar.

Megjithëse hendeku i parashikimit bazohet në çmimet aktuale dhe disponueshmërinë e borxhit, është e mundur që situata të përmirësohet nëse normat e interesit stabilizohen dhe bankat qendrore fillojnë të zbatojnë uljet e pritshme të normave. Kjo potencialisht do të çonte në një rikuperim të vlerave të kapitalit dhe kushte më të favorshme financimi, duke reduktuar hendekun e parashikuar me rreth 35%.

Ndërsa tregu europian i pasurive të paluajtshme përgatitet për këtë krizë të afërt, palët e interesuara do të duhet të vërejnë me kujdes peizazhin në zhvillim dhe të marrin në konsideratë strategjitë alternative për të kapërcyer sfidat e ardhshme.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë