Politike

Duka propozon ndryshimin e ligjit për bujqësinë

Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka ka dorëzuar në Kuvend ndryshime në ligjin për bujqësinë, duke thjeshtuar kriteret dhe zgjatur periudhat për subvencionet që u ndahen fermerëve.

Në relacionin e aktit të depozituar në Kuvend, Duka thotë se projektligji ka pesë objektiva kryesorë. Së pari, të ofrojë mbështetje jo më pak se 5 vite në sektorë të caktuar duke përcjellë mesazhe të qartë afatgjata për sektorët specifikë me qëllim nxitjen e investimeve.

Së dyti, zgjerimin e fermerëve përfitues që mbështeten nga skemat e subvencioneve direkte.

Së treti, ndërhyrje për të rregulluar tregun në rastet e krijimit të stoqeve për arsye objektive dhe vendimeve kufizuese të autoriteteve publike.

Së katërti, uljen e varfërisë, zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat rurale ku bujqësia është sektori kryesor i punësimit.

Së pesti, përfshirja aktive e shërbimit diplomatik në dhënien asistence për eksportuesit dhe mbrojtja e tyre në marrëdhëniet me vendet ku eksportohet.

Ndryshimet e propozuar synojnë gjithashtu që shteti të mbulojë shpenzimet për kryerjen e analizave të tokës dhe të ujit, ngrenë një agjenci që monitoron tregjet dhe orienton fermerët për produktet që duhet të zhvillojnë.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë