Taksa

Brexit, shtrëngohet dogana, rikthehen deklaratat e tarifat

Divorci mes Londrës dhe Bashkimit Europian po afrohet, por nuk është ende e qartë nëse raportet mes këtyre dy blloqeve do të lehtësohen nga një sistem i privilegjuar shkëmbimesh tregtare. Fat i paqartë për normat doganore të BE-së ndaj Londrës në fushën e sigurisë, pajtueshmërinë dhe etiketimin.

Kuadri i Brexit mbetet ende për tu përcaktuar, megjithë sforcimet e kryeministrit Boris Johnson. Por çfarë do të ndodhte në rastin e një Brexit të vështirë? Sigurisht skenari më i keq përsa i përket profileve fiskale dhe doganore të marrëdhënieve të ardhshme midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Europian.

Tarifat, procedurat doganore, detyrimet deklaruese, taksat: me një fjalë, kostot financiare dhe ekonomike për kompanitë që merren me tregti rrezikojnë të jenë të larta.

Profili i doganave që duket se është me interes, është dhe potencialisht kritik.
Nga post Brexit, mijëra kompani që kanë shkëmbime tregtare vetëm me BE-në dhe nuk janë marrë me tregun e huaj jo-BE, do të gjenden të përballur me një sistem plotësisht të ri përgjegjësish.

Mbi të gjitha, janë në mes profile deklaruese të cilat, janë individuale, veprim pas veprimi dhe jo të përmbledhura. Për të siguruar që mallrat të largohen nga territori i BE-së, ose që të hyjnë në të, një faturë dhe një dokument transporti nuk janë të mjaftueshme, por kërkohet një akt me besim publik, ose një faturë doganore.

Kjo çon në ngarkesa më të mëdha, përgjegjësi më të mëdha dhe, natyrisht, më shumë kontrolle. Për subjektet e njohura (dhe ndoshta të certifikuar Aeo), regjistrojnë një numër kontrollesh të barabarta me 1% për eksport dhe 3-5% për importe mund të vlerësohen dhe që këto përqindje mund të rriten ndjeshëm për subjektet të pakualifikuar ose që kanë pasur kontrolle pozitive në periudhën e fundit.

Nga deklarata doganore, burojnë ngarkesat tatimore, veçanërisht të importit. Mbi të gjitha, ekziston çështja e aplikimit të tarifës doganore të parashikuar nga nomenklatura e kombinuar e BE-së, mbi bazën e së cilës do të zbatohen detyrimet për mallrat.

Me këtë ritëm, do të ketë një tjetër, të ngjashme, të siguruar nga Mbretëria e Bashkuar, e cila do t'i caktojë secilit mall të importuar në territorin e tij ose jo një tarifë, ndoshta të rritur me masa të tjera tatimore. Për më tepër, pasi Mbretëria e Bashkuar nuk është një vend prodhues, ishte e mundur të parashikohej një trajtim i butë tatimor, ndërsa deklarimet e para zyrtare duket se tashmë janë të sigurt për masa të rrepta doganore në sektorë të caktuar, siç janë tekstilet, përbërësit ose qeramikat.

Në këtë kontekst, shtohet tema delikate e preferencave që lidhen me origjinën e mallrave. Bashkimi Europian, si sistemet e tjera doganore në botë, ka nënshkruar një numër marrëveshjesh të tregtisë së lirë me disa vende, falë të cilave eksportuesit e palëve kontraktuese përfitojnë nga tarifa të reduktuara ose zero në tregjet e fatit. Ky është rasti, për shembull, për marrëdhëniet me Zvicrën, Kanadanë ose Japoninë. Edhe kjo çështje, nëse jo krijimi i një bashkimi doganor, aktualisht është i papërcaktuar. Nuk është e qartë nëse mund të vendoset një sistem i privilegjuar ose nëse, nga ana tjetër, pushimi do të jetë i qartë, siç duket nga deklarimet e fundit.

Ekziston edhe një anë shtesë e taksave që duhet të konsiderohet gjithashtu. Direktivat e BE-së për sigurinë, pajtueshmërinë, etiketimin ose çdo gjë tjetër që lidhet me mallrat, aktualisht janë marrë me ligjin anglez, por mund të ndryshojnë me shpejtësi të madhe, me nevojën për të përshtatur produkte dhe dokumente për tregun vendor.

Shtoi kësaj tabloje edhe nënshtrimin ndaj kontrollit dhe vëmendjes së rreptë, jashtëzakonisht të gjerë dhe të përqendruar në kontrollet e mallrave që mund të kenë përdorim civil dhe ushtarak. Këtu përfshihen qindra sektorë prodhues (mekanikë, hi-tech, komunikime) dhe i kushtohet jashtëzakonisht botës së eksportit, në të cilin marrëdhëniet midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Europian do të fillojnë. Shkurt, sfidat për kompanitë nuk janë të pakta, por ato duhet të përballen për të mbajtur gjallë një treg me interes të jashtëzakonshëm, veçanërisht për eksportin.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë