Hyr
Anija italiane e mbytur në Sarandë Anija italiane e mbytur në Sarandë

ELEKTORALE 2021

Kush do të jetë në krye

Rezultatet e partive sipas votave në rang vendi (%)

Qendra votimi të numëruara

/5199

%
%
%
Partia Socialiste
LSI
PD-AN

Si është shpërndarë vota

Rezultatet paraprake të partive në rang vendi (%)

Qendra votimi të numëruara

/5199

Partia Socialiste PS
Vota
Partia Demokratike - Aleanca për ndryshim PD-AN
Vota
Lëvizja socialiste për ndryshim LSI
Vota
Partia Social Demokrate PSD
Vota
Lëvizja per ndryshim LN
Vota
Bindja Demokratike BD
Vota
NTH Thurje
Vota
Lëvizja vetëvendosje VV
Vota

Më shumë apo më pak vota

Rezultatet e partive politike në rang vendi të krahasuara me vitin 2017

PS

PD-AN (+PDIU)

LSI

PSD

PDIU nuk ka qënë pjesë e koalicionit në vitin 2017. Partitë e koalicionit PD-AN kanë qënë brenda listës emërore të PD-së

PS

PD-AN (+PDIU)

LSI

PSD

PDIU nuk ka qënë pjesë e koalicionit në vitin 2017. Partitë e koalicionit PD-AN kanë qënë brenda listës emërore të PD-së

"Beteja" për çdo qark

Rezultatet e partive politike sipas qarqeve

Berat mandate

PS

PD-AN

LSI

Përqindje

%

%

%

Vota

Dibër mandate

PS

PD-AN

LSI

Përqindje

%

%

%

Vota

Durrës mandate

PS

PD-AN

LSI

NISMA

Përqindje

%

%

%

%

Vota

Elbasan mandate

PS

PD-AN

LSI

LN

NISMA

Përqindje

%

%

%

%

%

Vota

Fier mandate

PS

PD-AN

LSI

Përqindje

%

%

%

Vota

Gjirokastër mandate

PS

PD-AN

LSI

VV

Përqindje

%

%

%

%

Vota

Korçë mandate

PS

PD-AN

LSI

Përqindje

%

%

%

Vota

Kukës mandate

PS

PD-AN

Përqindje

%

%

Vota

Lezhë mandate

PS

PD-AN

LSI

VV

Përqindje

%

%

%

%

Vota

%

Shkodër mandate

PS

PD-AN

LSI

PSD

LN

BD

Përqindje

%

%

%

%

%

%

Vota

Tiranë mandate

PS

PD-AN

LSI

PSD

LN

BD

VV

Nisma

Përqindje

%

%

%

%

%

%

%

%

Vota

Vlorë mandate

PS

PD-AN

LSI

Përqindje

%

%

%

Vota

Kush e merr shumicën në kuvend

Mandatet e fituara sipas subjekteve politike në rang vendi

Qendra votimi të numëruara

/5199

71 mandate duhen për të fituar shumicën në kuvend me 140 deputetë

Partia Socialiste
LSI
PD-AN

Shpërndarja e mandateve për deputet

PS
PD-AN
LSI
PSD
LN
BD
LIVE Ecuria e rezultateve ne kohe reale

Mandate të fituara për çdo qark

Çdo qark prodhon numër të ndryshëm deputetësh

Berat

Mandate

Partia Socialiste

Vota

Partia Demokratike-AN

Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

Vota

Dibër

Mandate

Partia Socialiste

Vota

Partia Demokratike-AN

Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

Vota

Durrës

Mandate

Partia Socialiste

Vota

Partia Demokratike-AN

Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

Vota

Elbasan

Mandate

Partia Socialiste

Vota

Partia Demokratike-AN

Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

Vota

Fier

Mandate

Partia Socialiste

Vota

Partia Demokratike-AN

Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

Vota

Gjirokastër

Mandate

Partia Socialiste

Vota

Partia Demokratike-AN

Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

Vota

Korçë

Mandate

Partia Socialiste

Vota

Partia Demokratike-AN

Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

Vota

Kukës

Mandate

Partia Socialiste

Vota

Partia Demokratike-AN

Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

Vota

Lezhë

Mandate

Partia Socialiste

Vota

Partia Demokratike-AN

Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

Vota

Shkodër

Mandate

Partia Socialiste

Vota

Partia Demokratike-AN

Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

Vota

Partia Social Demokrate

Vota

Levizja per ndryshim

Vota

Bindja demokratike

Vota

Tiranë

Mandate

Partia Socialiste

Vota

Partia Demokratike-AN

Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

Vota

Partia Social Demokrate

Vota

Levizja per ndryshim

Vota

Bindja demokratike

Vota

Vlorë

Mandate

Partia Socialiste

Vota

Partia Demokratike-AN

Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

Vota

Levizja per ndryshim

Vota

Bindja demokratike

Vota