Hyr

ELEKTORALE 2021

Kush do të jetë në krye

Rezultatet e partive sipas votave në rang vendi (%)

Qendra votimi të numëruara

5198/5199

48.57%
6.81%
39.33%
Partia Socialiste
LSI
PD-AN

Si është shpërndarë vota

Rezultatet paraprake të partive në rang vendi (%)

Qendra votimi të numëruara

5198/5199

Partia Socialiste PS
766125 Vota
Partia Demokratike - Aleanca për ndryshim PD-AN
620376 Vota
Lëvizja socialiste për ndryshim LSI
107390 Vota
Partia Social Demokrate PSD
35509 Vota
Lëvizja per ndryshim LN
7954 Vota
Bindja Demokratike BD
8256 Vota
NTH Thurje
10179 Vota
Lëvizja vetëvendosje VV
4755 Vota

Më shumë apo më pak vota

Rezultatet e partive politike në rang vendi të krahasuara me vitin 2017

PS

PD-AN (+PDIU)

LSI

PSD

PDIU nuk ka qënë pjesë e koalicionit në vitin 2017. Partitë e koalicionit PD-AN kanë qënë brenda listës emërore të PD-së

PS

PD-AN (+PDIU)

LSI

PSD

PDIU nuk ka qënë pjesë e koalicionit në vitin 2017. Partitë e koalicionit PD-AN kanë qënë brenda listës emërore të PD-së

"Beteja" për çdo qark

Rezultatet e partive politike sipas qarqeve

Berat 7 mandate

PS

PD-AN

LSI

Përqindje

55.84%

30.42%

11.07%

Vota

41952

22856

8314

Dibër 5 mandate

PS

PD-AN

LSI

Përqindje

44.68%

45.15%

6.91%

Vota

28493

28797

4406

Durrës 14 mandate

PS

PD-AN

LSI

NISMA

Përqindje

50%

41.41%

6.21%

0.44%

Vota

76625

63465

9521

672

Elbasan 14 mandate

PS

PD-AN

LSI

LN

NISMA

Përqindje

55.25%

37.04%

4.42%

0.64%

1.11%

Vota

86274

57843

6898

1006

1732

Fier 16 mandate

PS

PD-AN

LSI

Përqindje

52.8%

37.19%

7.11%

Vota

91707

64587

12342

Gjirokastër 4 mandate

PS

PD-AN

LSI

VV

Përqindje

53.83%

30.59%

12.78%

0.32%

Vota

24464

13903

5808

146

Korçë 11 mandate

PS

PD-AN

LSI

Përqindje

48.74%

40.64%

6.85%

Vota

60307

50283

8478

Kukës 3 mandate

PS

PD-AN

Përqindje

35.45%

61.89%

Vota

13704

23923

Lezhë 7 mandate

PS

PD-AN

LSI

VV

Përqindje

37.94%

47.42%

10.31%

0.56%

Vota

27205

33998

7394

0.56%

Shkodër 11 mandate

PS

PD-AN

LSI

PSD

LN

BD

Përqindje

28.01%

43.6%

9.37%

15.3%

1.34%

0.93%

Vota

30165

46958

10097

16479

1446

1004

Tiranë 36 mandate

PS

PD-AN

LSI

PSD

LN

BD

VV

Nisma

Përqindje

48.55%

39%

5.98%

2.85%

0.41%

0.53%

0.71%

0.84%

Vota

226243

181764

27872

13275

1926

2469

3311

3920

Vlorë 12 mandate

PS

PD-AN

LSI

Përqindje

57.87%

31.39%

6.08%

Vota

58986

31999

6196

Kush e merr shumicën në kuvend

Mandatet e fituara sipas subjekteve politike në rang vendi

Qendra votimi të numëruara

5198/5199

74
4
59

71 mandate duhen për të fituar shumicën në kuvend me 140 deputetë

Partia Socialiste
LSI
PD-AN

Shpërndarja e mandateve për deputet

PS
PD-AN
LSI
PSD
LN
BD
LIVE Ecuria e rezultateve ne kohe reale

Mandate të fituara për çdo qark

Çdo qark prodhon numër të ndryshëm deputetësh

Berat

7 Mandate

Partia Socialiste

5

41952 Vota

Partia Demokratike-AN

2

22856 Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

0

8314 Vota

Dibër

5 Mandate

Partia Socialiste

2

28493 Vota

Partia Demokratike-AN

3

28797 Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

0

4406 Vota

Durrës

14 Mandate

Partia Socialiste

8

76625 Vota

Partia Demokratike-AN

6

63465 Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

0

9521 Vota

Elbasan

14 Mandate

Partia Socialiste

8

86274 Vota

Partia Demokratike-AN

6

57843 Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

0

6898 Vota

Fier

16 Mandate

Partia Socialiste

9

91707 Vota

Partia Demokratike-AN

6

64587 Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

1

12342 Vota

Gjirokastër

4 Mandate

Partia Socialiste

3

24464 Vota

Partia Demokratike-AN

1

13903 Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

0

5808 Vota

Korçë

11 Mandate

Partia Socialiste

6

60307 Vota

Partia Demokratike-AN

5

50283 Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

0

8478 Vota

Kukës

3 Mandate

Partia Socialiste

1

13704 Vota

Partia Demokratike-AN

2

23923 Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

0

64 Vota

Lezhë

7 Mandate

Partia Socialiste

3

27205 Vota

Partia Demokratike-AN

4

33998 Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

0

7394 Vota

Shkodër

11 Mandate

Partia Socialiste

3

30165 Vota

Partia Demokratike-AN

5

46958 Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

1

10097 Vota

Partia Social Demokrate

2

16479 Vota

Levizja per ndryshim

0

1446 Vota

Bindja demokratike

0

1004 Vota

Tiranë

36 Mandate

Partia Socialiste

18

226243 Vota

Partia Demokratike-AN

15

181764 Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

2

27872 Vota

Partia Social Demokrate

1

13275 Vota

Levizja per ndryshim

0

1926 Vota

Bindja demokratike

0

2469 Vota

Vlorë

12 Mandate

Partia Socialiste

8

58986 Vota

Partia Demokratike-AN

4

31999 Vota

Lëvizja Socialiste për Integrim

0

6196 Vota

Levizja per ndryshim

0

934 Vota

Bindja demokratike

0

1691 Vota